WN Lite-palvelun käyttöedun ehdot Maatalousneuvos-asiakkaille


WN Lite on Wiklisoft Oy:n tuottama palvelu, joten varsinainen WN Lite-palvelun toimittajaosapuolena on Wiklisoft Oy. Alla olevat ehdot koskevat Suonentiedon tarjoamaa ilmaista käyttöetua, mahdollisuutta ottaa palvelu käyttöön ja lähettää tietoja Maatalousneuvoksesta WN Lite-palveluun.

Käyttöetu
Suonentieto Oy tarjoaa WN Lite-palveluun ilmaisen käyttöoikeuden Maatalousneuvosta käyttäville asiakkaille, joilla on voimassa oleva huoltosopimus tai SaaS-sopimus. Vastaavin ehdoin Maatalousneuvosta käyttävien tilitoimistojen asiakkaat saavat WN Liten ilmaisen käyttöoikeuden.

Rekisteröinti ja käyttöedun toiminnot Maatalousneuvoksessa
Käyttöedun voi rekisteröidä vain maataloustilikartalla muodostettuun kirjanpitoaineistoon ja yhtiömuotoina voi olla henkilö, yhtymä, Ay-, Ky- tai osakeyhtiömuotoinen yritys. Asiakas voi aloittaa palvelun rekisteröinnin suoraan Maatalousneuvoksessa olevan toiminnon avulla. Rekisteröinti muodostaa käsiteltävän maatilayrityksen kirjanpidosta  teknisen luotetun yhteyden WN Lite-palvelun rajapintaan.

Vastaavasti tilitoimisto voi asiakkaansa valtuutuksella suorittaa palvelun käyttöedun rekisteröinnin kyseisen asiakkaan kirjanpidon tietoihin. Rekisteröitymisen jälkeen asiakkaan käyttäjä saa WN Lite-palvelun käyttäjätunnukset. Kirjanpidon tiedot (kuukausisaldot ja muut käyttäjän valitsemat tiedot) voidaan lähettää sähköisesti WN Lite-palveluun rekisteröinnin yhteydessä ja myöhemmin aina, kun kirjanpitoa muokataan ajan tasalle.

Vastuun rajoitukset
Suonentieto Oy ei vastaa WN Lite-palvelun käyttämiseen liittyvästä tukipalvelusta.
Suonentiedon vastuut ja velvollisuudet rajoittuvat vain näissä ehdoissa kerrottuihin asiakohtiin, eikä Suonentieto vastaa WN Lite-palvelun käyttämisestä aiheutuneista vahingoista tai mahdollisten käyttämisen keskeytymisen tai estymisen aiheuttamista vahingoista.

Käyttöedun voimassaolo
Mahdollisuus käyttää WN Lite-palvelua ilmaiseksi Maatalousneuvokseen liittyvänä etuna on voimassa toistaiseksi. Suonentiedolla on oikeus päättää Maatalousneuvoksen sopimukseen perustuva WN Lite-palvelun ilmainen käyttöetu yksipuolisesti ilmoittamalla siitä yksi kuukausi ennakkoon. Ilmoitukset päättämisestä voidaan ilmoittaa sähköpostilla asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Muutokset ehtoihin
Suonentiedolla on oikeus muuttaa näitä käyttöedun ehtoja välittömin vaikutuksin ilman eri ilmoitusta. Suonentieto informoi käyttäjää muutoksista kirjanpidon tietojen lähettämisen yhteydessä