Sanomanvälityspalvelu


Tässä ohjeartikkelissa kerrotaan yleistä tietoa sähköisestä sanomaliikenteestä ja välitettävistä sanomista, miten sähköistä sanomanvälityspalvelua hyödynnetään Suonentiedon ohjelmissa ja kuinka palvelu sovitaan sekä otetaan käyttöön.

 

Sähköinen sanomaliikenne

Maatalousneuvokseen ja Balanssiin voidaan liittää sähköinen sanomanvälityspalvelu lisäominaisuus verkkolaskuille ja verkkopalkoille. Sanomanvälityspalvelu tarkoittaa sähköisten dokumenttien lähettämistä tai vastaanottamista operaattoriverkoston välittämänä.  Operaattoriverkosto ja standardoidut sanomamuodot mahdollistavat sanomien välittämisen lähettäjältä vastaanottajalle, kun lähettäjä tietää vastaaottajan mahdollisuuden ottaa vastaan sähköisiä sanomia ja vastaanottajan sähköisen osoitteen (verkkolaskuosoite ja operaattoritunnus) tai vastaanottajan identifiovan tunnisteen (Y-tunnus verkkolaskuille, henkilötunnus verkkopalkoille).  Sanomanvälityspalvelussa lasku- ja palkkasanomat välitetään  määrämuotoisessa rakenteisessa muodossa, jolloin niiden tiedot ovat suoraan käytettävissä eri tietojärjestelmissä.

Suonentiedon sanomanvälityspalvelu on toteutettu Apix Messaging Oy operaattorin tiedonsiirtorajapintaan. Suonentiedon ohjelmissa tuettuja sanomia ovat verkkolaskut ja verkkopalkat.

 

Sanomanvälityspalvelu myyntilaskuille, ostolaskuille ja palkkalaskelmille

Sanomanvälityspalvelu lisäominaisuuden avulla voidaan lähettää myyntilaskut suoraan Laskutus-ohjelmasta vastaaottajalle ilman erillistä tiedostojen siirtelyä tai laskujen tulostamista kuorittamista ja lähettämistä. Myös ostolaskut saapuvat automaattisesti ohjelmaan, kun Ostoreskontra käynnistetään. Samalla ohjelma tiliöi laskun summat automaattisesti kirjanpidon tileille. Palkkalaskelmat vastaavasti voi lähettää suoraan Palkanlaskennasta palkansaajan verkkopankkiin.

Verkkolaskusanomiin sisältyy myös laskun kuva liitteenä ja palkkasanomiin palkkalaskelman kuva. Näin vastaanottaja näkee laskun tai palkkalaskelman samanlaisena kuin se olisi tulostettaessa. Esimerkiksi Ostoreskontrassa ostolaskulla on näkyvissä toimittajan lähettämä laskun kuva.

 

Myyntilaskut

Laskutuksesta voidaan lähettää myyntilaskuja verkkolaskuina yritysten, julkisyhteisöjen ja muiden organisaatioiden verkkolaskuosoitteeseen sekä kuluttajien verkkopankkiin. Mikäli laskun vastaanottaja ei ota vastaan verkkolaskuja, Apixin tulostuspalvelu tulostaa ja postittaa laskun kirjeenä vastaanottajalle.

 

Ostolaskut

Yritykselle tai organisaatiolle saapuvat ostolaskut on mahdollista vastaanottaa verkkolaskuina eri toimijoilta omaan Apixilla olevaan verkkolaskuosoitteeseen. Toimittajan lähettämät paperilaskut voidaan ohjeistaa postitettavaksi Apixin tuottamaan skannauspalveluun, joka muuntaa ne valmiiksi verkkolaskuiksi. Muunnettu verkkolasku tallennetaan skannatun laskukuvan mukana omaan verkkolaskuosoitteeseen.

 

Verkkopalkat

Verkkopalkat voi lähettää suoraan palkanlaskentaohjelmasta Apixin verkkopalkkojen säilytys- ja esilläpitopalveluun. Palkansaaja voi tarkistaa oman verkkopalkkansa suoraan omasta verkkopankistaan, josta on yhteys Apixin palveluun.

 Huomio: Sanomanvälityspalvelu on yhteinen lisäominaisuus Ostoreskontran, Laskutuksen ja Palkanlaskennan Plus-versioille.

 

 

Muuta

  • Lähetetyt ja saapuneet laskut voit tarkistaa milloin tahansa Apix:n laskumapista https://laskumappi.fi

 

Ohjevideot