Laajannettu haku


Toiminto löytyy entisestä paikasta suodatus ja sanahaku toimintojen vierestä, suoraan komennolla Ctrl+ F ja menu valikon kautta.

  1. Voit hakea yksittäisiä tietoja välilehdittäin. Voit hakea myös samalla haulla suodattamalla hakujoukkoa eri välilehdiltä ja sarakkeilta.
  2. Sana haku, jolla voit hakea lohkoilta esimerkiksi jotain kasvia, käyttötarkoitusta tai lajiketta yms.
  3. Saraketta klikatessa lohkot järjestyvät nousevaan tai laskevaan järjestykseen. Sen lisäksi sarakkeen otsikosta löytyy suodatus -toiminto, josta voit valita yksittäisen hakuedon olemassa olevista vaihtoehdoista. Muokattu suodin antaa vielä mahdollisuuden hake lukuarvoista tai päivämääristä.

4. Palatessasi takaisin pääikkunaan OK:lla, näet valittuina hakuehtojen mukaiset lohkot, jolloin voit suoraan lähteä suunnittelemaan valitulle joukolle tapahtumia.

5. Tyhjennä suodattimet, tyhjentää kaikki haut ja suodatukset eri välilehdiltä ja sarakkeista kerralla. Mikäli sarakkeella on suodatus päällä, niin merkki on punainen. Yksittäisen suodatuksen voit poistaa valinnalla Tyhjennä sarakesuodin. (Ks. alla olevaa kuvaa)

Esimerkki 1: Lohkot, jotka vaatisivat kalkitusta

Maanäytteet välilehdeltä voit hakea lohkot, joilla pH on pienempi tai yhtä suuri kuin 6. Tulokseksi saat, että viljavuusnäytteitä on 16 ja ne ovat 10:llä eri kasvulohkolla. Poistuessasi OK:lla Laajennettu haku toiminnosta, voit lähteä suunnittelemaan kalkitusta.

Esimerkki 2: Kasvulohkot, joilla on apilapitoisia nurmia ja satovuotena 4. ja 5.

Esimerkki 3: Kasvulohkot, joille on suunniteltu levitettäväksi lietelantaa