Satotuotteet


Satotuotteet -välilehdellä on mahdollisuus seurata Pääsato-tapahtumista syntyneitä satotuotteita. Varastotapahtumien avulla voit merkitä myös muita lisäyksiä tai vähennyksiä koskien satotuotteita. Reaaliaikainen satotuotteen varastomäärä on näin nähtävillä. Erilliset varastopaikat eli siilot, aumat, lietesäiliöt ja paalivarastot on mahdollista merkitä kartalle AgriSmart -palvelussa (tulossa).

Raportti ”Näytä käyttö” (hiiren oikealla satotuotteen päällä) kertoo miltä lohkoilta sato on kertynyt.

Satoyhteenveto -raportti löytyy Agrineuvoksen päänäkymän Tulosteet > Lohkokortti > Satoyhteenveto. Tämä raportti kertoo mm. toteutuneet keskisadot ja sen perusteella voidaan seuraavan vuoden suunnittelussa käyttää kasvin satotasotarkennusta.