Nitraattidirektiivi ja -asetus


Asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta eli nitraattiasetus
(1250/2014) säätelee lannan ja asetuksessa tarkoitettujen lannoitteiden käyttöä, varastointia ja käsittelyä. Asetuksen
tavoitteena on ehkäistä ja vähentää näistä lähteistä sekä eläintuotannosta aiheutuvia päästöjä. Asetus on
annettu ympäristönsuojelulain nojalla ja sillä pannaan täytäntöön direktiivi vesien suojelemisesta maataloudesta
peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta eli nitraattidirektiivi (91/676/ETY).

Nitraattiasetukseen on tehty lukuisia lisäyksiä ja muutoksia varsinkin vuosina 2015 – 2016, joten ole huolellinen etsiessäsi viimeisintä versiota!

Agrineuvos ja nitraattiasetus

Kasvukauden asetuksissa määritellään onko tila sitoutunut ympäristökorvaukseen vai ei. Tämä valinta vaikuttaa ohjelmassa Ravinnetarve -välilehden asetuksiin. Mikäli tila on sitoutunut ympäristökorvaukseen, laskentaperusteena käytetään Ympäristökorvaus -valintaa. Ympäristökorvaukseen sitoutumattomalla ravinnetarvelaskenta perustuu typen osalta valintaan Nitraattiasetus. Vaihtoehtona typpimäärän  selvittämiseksi on myös Tarpeenmukainen -valinta. Tämä valinta noudattelee ympäristökorvauksen lannoitustasoa.  Fosforin tarve määräytyy sitoutumattomalla täydentävien ehtojen perusteella.

sitoutumattoman-ravinnetarve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotantoeläinten lannassa ja lantaa sisältävissä orgaanisissa lannoitevalmisteissa pellolle levitettävä
kokonaistypen määrä voi olla vuosittain enintään 170 kiloa hehtaarille. Lantaa sisältävien orgaanisten
lannoitevalmisteiden tilavuudesta lantaa on enemmän kuin 10 prosenttia. Tämä eroaa ympäristökorvausjärjestelmästä,
jossa tarkastellaan tietyn kasvin lannoitusta, kun taas nitraattiasetuksessa tarkastellaan vuositasoa.

Agrineuvoksessa näet vuositasolla kertyneen typen määrän valitsemalla suunnittelu- tai toteutuslehdellä hiiren oikean alta ”Näytä nitraattiasetuksen ja karjanlannan parametrit”.

nitraattiasetuksen-maarat-nakyvissa