Ympäristösitoumus


Ympäristökorvausta maksetaan sellaisille tiloille, jotka ovat tehneet voimassa olevan ympäristösitoumuksen. Sitoumuksen antamisvuosi määritellään Agrineuvoksen valikkorivillä kohdassa Kasvukausi > Kasvukauden asetukset.

kasvk-asetukset-ympsit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristösitoumuksessa on koko tilan toimenpiteenä ravinteiden tasapainoinen käyttö, johon kuuluu viljavuustutkimukset, viljelysuunnittelu, lohkokohtaiset muistiinpanot, koulutuspäivä, peltomaan laatutesti ja suojakaistat. Kaikkien ympäristösitoumuksen tehneiden tilojen on noudatettava ympäristökorvauksen perustasoa ja vähimmäisvaatimuksia, joihin kuuluu mm. enimmäislannoitusmäärien noudattaminen.

Lohkokohtaisista toimenpiteistä viljelijä voi valita toteutettavaksi lietelannan sijoittamisen, valumavesien hallinnan, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättämisen, ympäristönhoitonurmet, peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden, peltoluonnon monimuotoisuuden sekä puutarhakasveilla orgaanisen katteen ja vaihtoehtoisten kasvinsuojelumenetelmien käytön.

Ympäristönhoitonurmiin kuuluvia suojavyöhykkeitä ja luonnonhoitopeltonurmia sekä talviaikaista kasvipeitteisyyttä on kohdennettu Länsi- ja Etelä-Suomen rannikkoalueille. Näillä alueilla on mahdollista saada toimenpiteistä korkeampaa korvausta kuin muualla Suomessa.

Lohkon korvauskelpoisuus ja kohdentamisaluetieto on tarkasteltavissa Tilan tiedot > Peruslohkot -näkymässä lohkoittain. Noutamalla oman tilan tiedot Mavista nämä kohdat täyttyvät automaattisesti.

kohdentamisalue