Esitäyttötietojen lähetys Vipu -palveluun


Tunnistaudu ja kirjaudu palveluun

Valitse Esitäytä tiedot ja toimi ohjeiden mukaisesti. Muista lähettää tukihakemus 15.6 mennessä.

 

Esitäyttöaineisto

Esitäyttötieto pitää sisällään samat asiat kuin 102B kasvulohkolomake. Ennen esitäyttöaineiston lähetystä onkin hyvä tulostaa 102B -lomake, jonka yhteyteen on lisätty tarkistuksia. Esimerkiksi, että peruslohkon ja sen kasvulohkojen yhteenlaskettu pinta-ala on sama.

Kasvin valinta

Pääsääntö on, että kasviksi valitaan aina se viljeltävä kasvi, jolta sato otetaan. Esimerkiksi nurmen perustaminen suojaviljaan tarkoittaa sitä, että kasviksi valitaan kyseinen vilja.

Tukihakemus -tiedot

Agrineuvoksen kasvit eivät ole yks yhteen tukihakemuksen kasvikoodien kanssa. Siksi on aina hyvä tarkistaa, että valitsemasi kasvi ja lajike (E ja F) menevät oikein tukihakemukselle.  Muuta tarvittaessa kasvi tietoja.

Lisää kylvösiemenen laatu kohtaan G ja täytä kohdat H -J tarvittavilta osin. Nämä valinnat tulostuvat 102B -lomakkeelle ja menevät esitäyttötiedon mukana Vipu-palveluun. (Kirjaimet ovat 102B -lomakkeen sarake tunnisteita.)

Kasvulohkon hallinta (K), onko vuokrasopimus kirjallinen vai suullinen ja vuokranantajan nimi (L) tulevat perusohkotiedoista.