Kirjanpidon tositteiden kirjaus / tapahtumat


Moduuli-kohdassa näkyy mistä moduulista tositteella olevat vientirivit on siirretty.

Tunnus kohdassa näkyy ostoreskontran maksun numero, laskutuksen laskunumero ja palkanlaskennan palkannumero.

Jos kirjanpitosiirto laskutuksesta tai ostoreskontrasta on tehty koontina, Tapahtumat-välilehdellä on luettelo siirtoon sisältyvistä maksuista, laskuista tai suorituksista.