Omaisuus- ja lainarekisteri


Yrityksen omaisuuskohteita ja lainarekisteriä ylläpidetään kirjanpidon Perustiedot-valikon Omaisuus- ja lainakohteet -kohdassa.

Eri omaisuuslajit käsitellään kukin omalla välilehdellään. Lainarekisteriä varten on Lainat-välilehti. Kullekin lisättävälle omaisuus- ja lainakohteelle valitaan Kohderyhmä. Valinta vaikuttaa tietojen näkymiseen ja käsittelyyn tilinpäätöksissä, etenkin maa- ja metsätalouden verotilinpäätöksissä. Kohderyhmä-valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen.

Kirjattaessa tapahtumia jollekin omaisuuskohteelle tai lainalle ohjelma ohjaa valitsemaan rekisteristä kohteen, jolle kirjattava tapahtumaa kuuluu.

Ohjelmasta voi tulostaa raportteja omaisuuskohderyhmistä (esim. maatalouden koneet ja kalusto, maatalouden rakennukset, metsätalouden koneet jne.) tai yksittäisestä kohteesta (esimerkiksi Maatalouden rakennukset -ryhmän kohteesta Pihatto).

Lainarekisteriin lisätään ”lainakortti” kullekin lainalle erikseen. Jokaiselle lainalle valitaan eri tulolähteisiin kuuluvat osuudet %-osuuksina. Tulolähdejaon perusteella lainatapahtumat ohjautuvat tilinpäätöksiin ja raporteille. Tositekirjauksissa lainakohteeseen kohdistetaan erilaiset tapahtumat, kuten lainan nostot, lyhennykset ja korot.

Eri omaisuuskohteiden käsittelyn ohjeet löytyvät valikosta oikealta.