Korjauserät


Korjauserät

Tietyt maatalouden menoihin kirjatut metsätalouden ja yksityistalouden kulut oikaistaan maatalouden tilinpäätöksessä Korjauserät-välilehdellä. Näitä ovat muun muassa sähkö-, puhelin- ja vakuutuskulut sekä maatalouden kalustoon kuuluvan ajoneuvon käyttö yksityis- tai metsätalouden ajoissa.

Korjauserät-taulukon Kokonaismenot-sarakkeen (1) tiedot kertyvät tositekirjauksista. Tulosta-painikkeesta saat raportin (2)  Tulosta korjauserän tiedot, josta voit tarkistaa, mistä kirjanpidon kirjauksista erän summa koostuu.

 

Kulujen oikaiseminen

Maatalouteen kuulumaton osuus oikaistaan kululaji kerrallaan. Avaa kuluerän tiedot klikkaamalla sarakkeessa lajin nimeä tai  Muokkaus-painikkeesta (3).

Anna kululajin  ikkunassa yksityistalouden osuus joko prosentteina tai syöttämällä euromääräinen oikaisu (4). Yksityistalouden osuus siirtyy tuloutettavaksi Maatalouden tilinpäätökseen Tulot-välilehdelle kohtaan 12. Tuloutus yksityiskäytöstä

Metsätalouden osuus syötetään euroina (5). Metsätalouden osuus siirtyy Metsätilinpäätökseen Vuosimenot-välilehdelle kohtaan 9. Toisesta tulolähteestä siirrettävät menot. HUOM! Anna euromääräiset summat arvonlisäverottomina!

 

Maatalouden ajoneuvot

Maatalouden kalustoon kuuluvien ajoneuvojen yksityiskäyttö ja käyttö metsätaloudessa merkitään Korjauserät-taulukon alapuolella olevaan taulukkoon Maatalouden kalustoon kirjattujen ajoneuvojen korjauserät.

Valitse ensin kohdassa 281, mihin ajoneuvojen käyttötiedot perustuvat, ajopäiväkirjaan vai muuhun selvitykseen.

 

Avaa sitten Muokkaus-painikkeesta ajoneuvon tiedot (1). Kulut yhteensä -summa (2) koostuu kahdesta erästä: Käyttökuluista, jotka kertyvät niistä tositekirjauksista, jotka on kohdistettu kyseiselle ajoneuvolle. Poisto-kohdan arvo siirtyy Koneet ja kalusto -välilehdeltä, kun olet tehnyt siellä poistot.

Syötä ajoneuvolla ajetut kilometrimäärät (3): Kokonaisajomäärä, Metsätalouden ajojen ja Yksityisajojen kilometrimäärät. Ohjelma laskee maatalouden osuuden, joka siirtyy Korjauserät-taulukkoon.

 

Raportti

Kun kaikki tarvittavat oikaisut on tehty, voit tulostaa raportin korjauseristä oikaisuineen Tulosta-painikkeesta.

 

Arvonlisäveron oikaiseminen

Yksityistalouden kulujen arvonlisäveroa ei saa vähentää maa- ja metsätalouden arvonlisäverotuksessa.

Korjauserät-ikkunaan merkittyjen yksityistalouden kulujen alv-oikaisu tehdään ALV-painikkeesta. Klikkaa ALV-painiketta ja valitse seuraavassa ikkunassa Tositelaji.

Seuraavassa ikkunassa voit halutessasi kirjoittaa tositteelle lisätietoja. Valitse Talleta dokumentteihin tai Tulosta. Ohjelma muodostaa valitsemallesi tositelajille Alv-oikaisutositteen.