Peruslohkot


Perustiedot > Tilan tiedot > Peruslohkot

Peruslohkot voi syöttää ohjelmaan yksitellen manuaalisesti toiminnolla Lisää peruslohko. Suositeltavaa on kuitenkin hyödyntää päänäkymän työkalupalkin Vipu -painiketta ja noutaa tilan peruslohkot maataloushallinnon Vipu-palvelusta. Näin varmistetaan tilanne, että ohjelmassa ja hallinnolla on samat pinta-alat käytössä.

Lisää Vipu-tietojen noutamisesta ja lähettämisestä voit lukea ohjeen kohdasta Vipu-toiminnot.

HUOM: Vipu-noudon rajapinta ei tarjoa lohkojen omistustietoa! Ilman omistustietoa oleva peruslohko jää listalle punaiseksi. Voit muokata omistustiedon joko yhdelle lohkolle tai lohkoryhmälle käyttäen työkalupalkin Muokkaa-painiketta. Jos omistustieto on kertaalleen ohjelmaan täytetty, ei uusi noutaminen tätä annettua tietoa muuta, joten voit huoletta tehdä noudon aina tarvittaessa.

 

Peruslohkojen tietoja voi muokata myös ryhmänä. Valitse peruslohkoluettelosta maalaamalla tai Ctrl-näppäintä pitäen ne lohkot, joiden tietoja haluat muokata. Paina nyt Muokkaa-painiketta. Avautuvassa ikkunassa voit muokata tietoja vaikkapa maankäyttölajin, korvauskelpoisuuden, pohjavesialueen tai vesistörajoitteen osalta.

Yhteiskäytössä oleva peruslohko tulee merkitä väkäsellä täällä peruslohkon perustiedoissa. Näin toimien ohjelma sallii esitäyttötiedon lähettämisen Vipu-palveluun vaikka koko peruslohkon ala ei olekaan viljelijän hallinnassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasvukauden vaihtuessa voi tulla hetkellisesti tilanne, että uusia peruslohkojen aloja ei ole vielä noudettavissa Mavista. Mikäli edellisen kasvukauden pinta-alat ovat mielestäsi oikein ja haluat käyttää juuri niitä, niin valitse hiiren kakkospainikkeen alta ”Päivitä peruslohkojen tiedot edelliseltä vuodelta”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peruslohkon tunnus:Yksilöity hallinnon antama tunnus, jossa kuntaosa (3 merkkiä), väliviiva, tunnus (5 merkkiä), väliviiva ja tarkistusosa (2 merkkiä).

Oma tunnus: Tilan oma juokseva numerointi peruslohkoilla. Ei saa olla kahta samaa numeroa!

Peruslohkon nimi: Maksimissaan 17 merkkiä pitkä peruslohkon nimi. Saa vaihtua, koska numeerinen tunnus identifioi lohkon.

Pinta-ala: Ilmoitetaan hehtaareina 2 desimaalin tarkkuudella.

Digitoitu pinta-ala: Viimeisin hallinnosta Vipu-noudon yhteydessä saatu digiala peruslohkolle. Ei ole syöttökenttä!

Kiinteistö: Valitaan kiinteistö, jolle peruslohko kuuluu.

Maankäyttölaji: Valitaan kuluvan kasvukauden maankäyttölaji peruslohkolle. Jos esim. kaksi lohkoa yhdistyy putkituksen vuoksi, niin molemmat lohkot merkitään tässä kohdassa tilan käytöstä poistuneiksi. Lisätään uusi peruslohko, joka kattaa molempien pinta-alan ja saa oman uuden tunnuksen hallinnolta.

Hukkakauratilanne: Valitaan vallitseva tilanne hukkakauran esiintymisen osalta.

Korvauskelpoisuus: Lohko voi olla korvauskelpoinen, vain LHK (luonnonhaittakorvaukseen) korvauskelpoinen tai kokonaan korvauskelvoton.

Kasvipeitteisyyden kohdentamisalue: Tämä tieto löytyy Vipu-palvelusta ja on sidottu peruslohkotunnukseen. Tietojen nouto täyttää tämän kohdan, kuten muutkin edellä mainitut tiedot.

Pohjavesialueella: Tieto saatavissa kuten edellä.

Rajoittuu vesistöön: Peruslohko voi rajoittua vesistöön, vaikka sillä olevat kasvulohkot eivät kaikki välttämättä rajoitu vesistöön.

Yhtäjaksoisesti pysyvällä nurmella vuosia: Tieto saatavissa kuten edellä Vipu-palvelusta ja tulee noudon yhteydessä.

Hapan sulfaattimaa: Tieto saatavilla kuten edellä.