Peruslohkot


Peruslohkot sisältää kaikki tilan hallinnassa olevat lohkot. Suodattamalla ikkunan näkymää voit tarkastella esimerkiksi omia, vuokrattua tai tilan käytöstä poistuneita lohkoja. Hallinnassa olevat suodatus näyttää omat ja tilalle vuokratut peruslohkot.

 

Peruslohkot voi syöttää ohjelmaan yksitellen manuaalisesti toiminnolla Lisää peruslohko. Suositeltavaa on kuitenkin hyödyntää päänäkymän työkalupalkin Vipu -painiketta ja noutaa tilan peruslohkot maataloushallinnon Vipu-palvelusta. Näin varmistetaan mm. tilanne, että ohjelmassa ja hallinnolla on samat pinta-alat käytössä.

 

Yksittäisen peruslohkon tietoja voi tarkastella valitsemalla listalta lohkon, jolloin lohkon tiedot näkyvät ikkunan oikeassa reunassa. Peruslohkon tietoja pääsee muuttamaan ainoastaan Muokkaa -toiminnon kautta.

Tietoja voi muokata myös ryhmänä.

Useampaa lohkoa muokatessa täytyy huomioida, että lohkojen tiedot saattavat poiketa toisistaan. Ei valintaa tarkoittaa, että valittujen lohkojen tiedot eroavat toisistaan. Boldattu teksti näyttää taas sen mitä tietoja on muokattu.

HUOM: Vipu-noudon rajapinta ei tarjoa lohkojen omistustietoa! Ilman omistustietoa oleva peruslohko jää listalle punaiseksi. Voit muokata omistustiedon joko yhdelle lohkolle tai lohkoryhmälle käyttäen työkalupalkin Muokkaa-painiketta. Jos omistustieto on kertaalleen ohjelmaan täytetty, ei uusi noutaminen tätä annettua tietoa muuta, joten voit huoletta tehdä noudon aina tarvittaessa.

 

Pinta-alat

Peruslohko -ikkunan oikeaan alareunaan on lisätty informaatio, josta näkee paljonko tilalla on omia peltoja ja vuokrattuja. Samalla siitä voi tarkistaa, että esimerkiksi korvauskelpoisuus pinta-ala pitää paikkaansa. Suodattamalla tai haku -kentän valinnat vaikuttavat peruslohko listaukseen ja myös pinta-ala laskuriin.

Peruslohko -tiedot

Peruslohkon tunnus: Yksilöity hallinnon antama tunnus, jossa kuntaosa (3 merkkiä), väliviiva, tunnus (5 merkkiä), väliviiva ja tarkistusosa (2 merkkiä).

Peruslohkon nimi: Maksimissaan 17 merkkiä pitkä peruslohkon nimi. Saa vaihtua, koska numeerinen tunnus identifioi lohkon.

Oma tunnus: Tilan oma juokseva numerointi peruslohkoilla. Ei saa olla kahta samaa numeroa!

Yhteiskäyttölohko: Tarkoittaa peruslohkoa, jonka kasvulohkoja on eri tilojen käytössä.

Digitoitu pinta-ala: Viimeisin hallinnosta Vipu-noudon yhteydessä saatu digiala peruslohkolle. Ei ole syöttökenttä!

Pinta-ala: Ilmoitetaan hehtaareina 2:n desimaalin tarkkuudella.

Kiinteistö: Valitaan kiinteistö, jolle peruslohko kuuluu.

Omistussuhde: Onko lohko oma vai vuokrattu. Kun lohko passivoidaan, valitaan tähän kenttää Ei hallinnassa (vuokrasop. päättynyt, tilan käytöstä poistunut)

Valitse omistussuhde kohtaan Ulkopuolinen viljeltävä lohko, kun lohko on viljelyksessä mutta siitä ei haeta tukea.

Omistaja: Omistaja tieto tulee näkyviin 102B -lomakkeelle, kun lohko on vuokrattu.

Maankäyttölaji: Valitaan kuluvan kasvukauden maankäyttölaji peruslohkolle. Jos esim. kaksi lohkoa yhdistyy putkituksen vuoksi, niin molemmat lohkot merkitään tässä kohdassa tilan käytöstä poistuneiksi. Lisätään uusi peruslohko, joka kattaa molempien pinta-alan ja saa oman uuden tunnuksen hallinnolta.

Korvauskelpoisuus: Lohko voi olla korvauskelpoinen, vain LHK (luonnonhaittakorvaukseen) korvauskelpoinen tai kokonaan korvauskelvoton.

Yhtäjaksoisesti pysyvällä nurmella vuosia: Tieto saatavissa kuten edellä Vipu-palvelusta ja tulee noudon yhteydessä.

Hukkakauratilanne: Valitaan vallitseva tilanne hukkakauran esiintymisen osalta.

Pohjavesialueella: Tieto saatavissa kuten edellä.

Rajoittuu vesistöön: Peruslohko voi rajoittua vesistöön, vaikka sillä olevat kasvulohkot eivät kaikki välttämättä rajoitu vesistöön.

Kasvipeitteisyyden kohdentamisalue: Tämä tieto löytyy Vipu-palvelusta ja on sidottu peruslohkotunnukseen. Tietojen nouto täyttää tämän kohdan, kuten muutkin edellä mainitut tiedot.

Hapan sulfaattimaa: Tieto saatavilla kuten edellä.