Eu-alueelta tehtyjen ostojen kirjaaminen


Mikäli tavara tai palvelu on ostettu Eu-maassa alvillisena eli kyseessä ei ole veroton EU-osto, kirjataan koko summa, alveineen kaikkineen, verottomalle tilille, esim. 8763 Muut liikekulut 0 %. Tällaisia ostoja varten voi myös luoda uuden tilin johonkin muuhun tuloslaskelman kohtaan.

Tässä ei siis välitetä siitä, kuinka paljon ostoon on sisältynyt alv:a (Esim. alv % Irlannissa 25), vaan koko summan saa vähennyksenä.

Esimerkkikirjaus on tehty tilikarttamallilla 311 (Osakeyhtiö ja osuuskunta)

Mikäli sen sijaan tehdään ns. veroton Eu-osto, niin se täytyy kirjata tilille 4110 Yhteisöhankinnat.  Tällöin verottomaan summaan lisätään ”kuvitteellinen” alv ja ohjelma tekee automaattisesti vastakirjauksen jossa alv vähennetään. Nämä alv-kirjaukset siirtyvät myös alv-ilmoitukselle. HUOM! Tämä ohje on vain verottomana tehdylle Eu-ostolle.

Syötä oston summa tilin 4110 Debet- kenttään. Ohjelma tekee alv-kirjauksen automaattisesti alv-tilille, kun etenet Debet-kentästä eteenpäin.

Esimerkkikirjaus on tehty tilikarttamallilla 311 (Osakeyhtiö ja osuuskunta)