Metsätalouteen kuuluvan koneen myynti


Metsätalouteen hankitut koneet tulee lisätä Omaisuus ja lainakohteisiin jokainen omalle Metsätalouden konekortille.

Koneen luovutushetkellä voi syntyä luovutusvoitto  tai -tappiota. Luovutusvoitto syntyy, kun saatu arvonlisäveroton myyntihinta on suurempi kuin kuin koneen poistamaton menojäännös. Ja vastaavasti luovutustappiota syntyy, kun poistamaton menojäännösarvo on suurempi kuin saatu arvonlisäveroton myyntihinta. Metsätalouden koneiden ja laitteiden luovutuksista saadut voitot ovat metsänomistajan luovutusvoittoja, eivät metsätalouden pääomatuloa. Edellä mainittujen metsätalouden hyödykkeiden luovutuksista saattaa syntyä myös luovutustappioita. Metsätalouden hyödykkeiden myynneistä muodostuva luovutusvoitto tai luovutustappio lasketaan myös hyödykekohtaisesti. Syntyneet luovutusvoitot ja -tappiot ilmoitetaan henkilökohtaisessa verotuksessa.


ESIMERKKI. Myynnistä syntyy luovutusvoittoa – myyntihinta poistamatonta menojäännöstä suurempi

Koneen arvonlisäverollinen myyntihinta 6200,00 ja poistamaton menojäännösarvo 4000,00, syntyy luovutusvoitto 1000,00.

Kirjataan 1234 Metsäkoneet, myynti -tilin tulo -kenttään myyntihinta                                                                                                                        Kirjataan 1234 Metsäkoneet, myynti -tilin meno-kenttään myyntivoitto                                                                                                                                 Kirjataan C350 Yrittäjän luovutusvoitot -tilille myyntivoitto -> näkyy sitten  veronlaskennassa ja pitää ilmoittaa 9-lomakkeella


ESIMERKKI. Myynnistä syntyy luovutustappiota – myyntihinta poistamatonta menojäännöstä pienempi

Koneen arvonlisäverollinen myyntihinta 8060,00 ja poistamaton menojäännösarvo 15000,00, syntyy luovutustappio 2500,00.

Kirjataan 1234 Metsäkoneet, myynti -tilin meno -kenttään myyntihinta                                                                                                                     Kirjataan 1234 Metsäkoneet, myynti -tilin meno -kenttään luovutustappio                                                                                                                  Kirjataan C350 Yrittäjän luovutusvoitot -tilille luovutustappio meno -kenttään -> pitää ilmoittaa 9-lomakkeella