Kirjanpidon tilikausien hallinta


Tilikausien hallinta -ikkunnassa tehdään tilikauden vaihto, lisätään seuraava tilikausi, päätetään taseen alatilit ja poistetaan (vanhoja) tilikausia.

Siirtyminen ohjelmassa jo oleville eri tilikausille tehdään kirjanpidon pääikkunan työkalurivin Tilikausi-painikkeesta Siirry tilikaudelle -valikosta valitsemalla haluttu tilikausi.

Tilikausien hallinta -ikkunan toiminnot:

Päätä taseen alatilit

-painikkeella päätetään taseen alatilit (ei käytössä Maatalousneuvos perus -lisenssillä)

 

Vaihda tilikausi

   päättää kuluvan tilikauden ja lisää uuden tilikauden, mikäli tilikautta ei ole jo lisätty Lisää tilikausi -toiminnolla. Tilikauden vaihtaminen tehdään aina kuluvalta tilikaudelta.

Siirry kirjanpidossa tarvittaessa ennen tilikauden vaihtamista kuluvalle tilikaudelle. Tällöin Tilikausien hallinnassa on aktiivisena Vaihda tilikausi -painike.

HUOMAA! Tilikauden päättämisen jälkeen saldot (avaava tase, vertailutiedot, menojäännökset ym.) eivät päivity päätetyltä tilikaudelta uudelle, jos muutoksia tehdään päätetyn kauden kirjauksiin. Myöskään osakirjanpidoista ei voi siirtää tapahtumia päätetylle tilikaudelle.

 

Lisää tilikausi (= Kirjaa seuraavaa tilikautta)

  lisää seuraavan tilikauden (STV). Seuraavalle tilikaudelle voit kirjata tositteita ennen kuin kuluva tilikausi on valmis päätettäväksi. Seuraavalla tilikaudella voit tehdä arvonlisäveroilmoituksia ja tulostaa raportteja. Kun kuluva tilikausi päätetään, alkuarvot (avaava tase, vertailutiedot, menojäännökset ym.) päivittyvät STV:lle.

Poista tilikausi

  poistaa valitun tilikauden. Vain yrityksen vanhimman tilikauden voi poistaa. Uusimman tilikauden voi poistaa, jos sillä ei ole tositteita.

 

Avainsanat: vaihda tilikausi, tilikauden vaihto