Kirjanpidon tilikausien hallinta


Tilikausien hallinta -ikkunnassa tehdään tilikauden vaihto, lisätään seuraava tilikausi, päätetään taseen alatilit ja poistetaan (vanhoja) tilikausia.

Siirtyminen ohjelmassa jo oleville eri tilikausille tehdään kirjanpidon pääikkunan työkalurivin Tilikausi-painikkeesta Siirry tilikaudelle -valikosta valitsemalla haluttu tilikausi.

Tilikausien hallinta -ikkunan toiminnot:

-painikkeella päätetään taseen alatilit (ei käytössä Maatalousneuvos perus -lisenssillä)

  Vaihda tilikausi – päättää kuluvan tilikauden ja lisää uuden. Tilikauden päättämisen jälkeen saldot eivät päivity päätetyltä tilikaudelta uudelle, jos muutoksia tehdään päätetyn kauden kirjauksiin.

  Lisää tilikausi – lisää seuraavan tilikauden (STV). Seuraavalle tilikaudelle voit kirjata tositteita ennen kuin kuluva tilikausi on valmis päätettäväksi. Seuraavalla tilikaudella voit tehdä arvonlisäveroilmoituksia ja tulostaa raportteja. Kun kuluva tilikausi päätetään, alkuarvot (avaava tase, menojäännökset ym.) päivittyvät STV:lle.

-Poista tilikausi – poistaa valitun tilikauden. Vain yrityksen vanhimman tilikauden voi poistaa. Uusimman tilikauden voi poistaa, jos sillä ei ole tositteita.

Avainsanat: vaihda tilikausi