Metsätalouden poistot


Metsätalouden tilinpäätöksessä voidaan vähentää poistoina sellaisten investointien hankintamenot, joiden todellinen taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta. Kunkin kohteen hankintamenoa, poistoja ja menojäännöstä seurataan erikseen omana erillisenä kohteenaan.

Kunkin kohteen (Metsäkoneet, Metsätalouden rakennukset, Metsäojat ja -tiet) omaisuuskortit lisätään ohjelmaan kohdassa Perustiedot > Omaisuus- ja lainakohteet > Metsäkoneet/Rakennukset/Metsäojat, -tiet.

Verovuoden poistot

Metsätalouden poistot ovat ohjelmassa kohdassa Tilinpäätökset > Metsätalouden poistot.  Ikkunan Tulostin-painikkeesta voi tulostaa raportteja poistojen suunnittelua varten sekä verovuoden poistojen erittelyn dokumentiksi.

Metsäkoneiden poistojen käsittely

Metsätalouden koneiden poistot käsitellään Metsäkoneet-välilehdellä.

Taulukossa (1) näytetään omaisuuskohteisiin lisätyt metsätalouden koneet. Kutakin konetta varten lisätään hankintamenon kirjausvaiheessa oma konekorttinsa ja kunkin koneet poistot käsitellään erikseen.

Käsiteltäväksi valitun koneen tiedot näytetään taulukon alapuolella (2).
Jos metsäkone on kirjattu käsiteltävää verovuotta edeltävinä vuosina, tilikauden vaihdossa ohjelma siirtää edellisen vuoden menojäännöksen kuluvan vuoden alun menojäännökseksi riville 1. Menojäännös vuoden 202x alussa. Kenttä on muokattavissa.
Kirjanpitoon kirjatut hankintamenot ja myynnit näkyvät rivillä 2. Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna ja rivillä 3. Saadut luovutushinnat.

Poistot tehdään rivillä 5. Poisto (3).
Suurin sallittu poisto-% tulee omaisuuskohteisiin lisätyltä konekortilta. Syöttökenttään annetaan haluttu poisto-% ja ohjelma laskee poiston euromäärän syötetyn poisto-% perusteella rivin 4. Menojäännös ennen poistoa -arvosta.

Jos kohteen menojäännös voidaan poistaa kerralla, se tehdään Lisäpoisto € -kentän kautta. Lisäpoisto € -kentän kautta myös vähennetään koneen menojäännöstä koneen tuhoutumistilanteessa.

Ohjelma laskee vuoden lopun menojäännöksen annettujen tietojen perusteella. Menojäännös siirtyy tilikauden vaihdossa seuraavan verovuoden alun menojäännökseksi.

Metsätalouden koneen myynti ja siitä syntyvä luovutusvoitto tai -tappio
Ohje avautuu tästä linkistä: Metsätalouteen kuuluvan koneen myynti

Metsäojien ja metsäteiden poistojen käsittely

Metsäojien ja metsäteiden poistot käsitellään  Metsäojat ja -tiet –välilehdellä.

Taulukosta (1) valitaan käsiteltävä kohde, jolle annetaan haluttu poistoprosentti (2) ja tarvittaessa lisäpoisto-kenttään €-määräinen lisäpoisto. Ohjelma laskee poiston määrän ja seuraavalle vuodelle siirtyvän menojäännöksen (3).

 

Metsärakennusten poistojen käsittely

Metsätalouden rakennusten poistot käsitellään  Metsärakennukset-välilehdellä.

Taulukosta (1) valitaan käsiteltävä kohde, jolle annetaan haluttu poistoprosentti (2) ja tarvittaessa lisäpoisto-kenttään €-määräinen lisäpoisto. Ohjelma laskee poiston määrän ja seuraavalle vuodelle siirtyvän menojäännöksen (3).

 

Avainsanoja: Metsäkoneet, metsätiet, metsäojat, metsärakennukset, metsätalouden rakennukset, poistot,