Veronlaskenta – Ansiotulojen tiedot


Palkat, luontoisedut ja muut ansiotulot
Lisää tähän muut kuin yritystoiminnasta saamasi tulot.

Etuudet
Tähän kenttään syötetään esimerkiksi äitiys-ja vanhempainpäivärahat sekä sairauspäivärahat.

Maatalouden ja Elinkeinotoiminnan ansiotulo-osuus
Ansiotulo-osuuksiin annetaan arvoksi tulo-osuus vähentämättä yrittäjävähennystä. Yrittäjävähennys otettiin käyttöön vuoden 2017 alusta. Ohjelma laskee sen (v.2017 5 %) maatalouden ja elinkeinotoiminnan ansiotulo-osuudesta.

Lakisääteisen eläkevakuutuksen työtulo
Jos verovelvolliselle on vahvistettu YEL- tai MYEL-työtuloa, syötetään työtulon määrä. Työtuloa käytetään laskennassa eräissä tilanteissa.

Erittelytietoja voi vähennyksien laskentaan  vinkkiluvun laskemiseksi ja 
Vihreistä kaksoisnuoli-painikkeista avautuu alavalikoita, joihin syötetään erinäisiä vähennyksiä. Siirrä vinkkiluvun osoittama yhteissumma Yrittäjä (Puoliso) sarakkeeseen.

Tulonhankkimisvähennys
Verovuoden tulonhankkimisvähennyksen arvo syötetään kohtaan Jäsen-/tyött.kassamaksut, tulonhankk.väh.

Matkakulut
Erittelyyn arvo annetaan täysimääräisenä kohtaan Matkakulut. Ohjelma vähentää omavastuun määrän vinkkiluvun arvosta. Erittelyosuuden käyttö on vapaaehtoista. Jos erittely osaa ei käytetä, niin kohdassa Jäsen-/tyött.kassamaksut, tulonhankk.väh. huomioidaan matkakuluista määrä, josta vähennetty omavastuu.

Invalidivähennys
Vähennyksen laskemista varten syötetään haitta-asteprosentti (30-100%). Ohjelma laskee sen mukaisesti vähennyksen kunnallis- ja valtionverotuksessa. Jos tulot ovat pelkkää eläketuloa, vähennystä ei myönnetä kunnallisverotuksessa.

Elatusvelvollisuusvähennys
Vähennyksen määrä tulee syöttää euromääräisenä Verohallinnon ohjeen mukaisesti.