Veronlaskenta


Veronlaskennalla voidaan laskea ennustetta luonnollisen henkilön veroista ja vähennyksistä. Laskelma on suuntaa antava. Mitä tarkemmin veronlaskennan tiedot syötetään, sitä tarkemman lopputuloksen ennusteeseen saa.

Alla kerrotaan muita tietojen syötössä huomiotavia seikkoja.

Yrittäjävähennys otettiin käyttöön vuoden 2017 alusta. Ohjelma laskee sen (5 %)
– maatalouden ja elinkeinotoiminnan ansiotulo-osuudesta
– maatalouden, elinkeinotoiminnan ja metsätalouden pääomatulo-osuudesta

Vähennyksien määrät näkyvät Veroennustelaskelma-raportilla Ansiotulot-otsikon alla ja mahdollinen vähennys huomioidaan Ansiotulot yhteensä -arvossa, samoin Pääomatulojen kohdalla.

Ohjelma laskee seuraavat kunnallisverotuksen vähennykset:
– perusvähennys
– ansiotulovähennys
– eläketulovähennys
– invalidivähennys (syöttämäsi haitta-asteen perusteella)

Valtionverotuksessa ohjelma laskee
– työtulovähennyksen
– eläketulovähennyksen
– invalidivähennyksen (syöttämäsi haitta-asteen perusteella)

Ohjelma laskee veronlaskentaan antamiesi tietojen perusteella myös
– asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden
– ensiasuntolainan alijäämähyvityksen
– alijäämähyvityksen puolisokorotuksen

Kunnallis- ja kirkollisverojen määrä lasketaan antamiesi veroprosenttien perusteella.
Lisäksi ohjelma laskee muut verot ja maksut, kuten valtionverotuksen ansiotuloveron ja pääomatulojen veron, yle-veron ja sairaanhoito- ja päivärahamaksun.

Veroennusteen laskentaa varten tulee syöttää kaikki tarvittavat tiedot, kaikki ansio- ja pääomatulot, etuudet ja ne vähennykset, joita ohjelma ei laske sekä verovelvollisen kunnallis- ja kirkollisveroprosentti.

 

Yrittäjätiedot

Ennen kuin verolaskennan tietoja voi syöttää, tulee Yrittäjätiedoissa valita henkilö ja mahdollinen puoliso. Jos Valintalistalle ei tule henkilöitä, yrittäjä/osakastiedot voidaan lisätä ns. kolmen pisteen-painikkeen kautta Henkilörekisteriin ja valitaan sen jälkeen.

Ansiotulojen tiedot

Tarkemmin ansiotulojen tietojen syöttämiseen liittyvistä seikoista voit lukea https://support.suonentieto.fi/taloushallinto/kirjanpito/veronlaskenta/veronlaskenta-ansiotulojen-tiedot/

 

Pääomatulojen tiedot

Tarkemmin pääomatulojen tietojen syöttämiseen liittyvistä seikoista voit lukea https://support.suonentieto.fi/taloushallinto/kirjanpito/veronlaskenta/veronlaskenta-paaomatulojen-tiedot/

 

Veroennustelaskelma

on raporttimuodossa laadittu kooste syötetyistä tiedoista ja niiden perusteella laskettu ennuste toteutuvasta verojen määrästä.

Laskelmaan ei huomioida kaikkia erikoistilanteissa aiheutuvia verojen korotusosia tai vähennyksiä, joten poikkeamaa Verohallinnon antamaan verotuspäätökseen nähden voi olla. Lisäksi poikkeama ennusteen ja verotuspäätöksen välillä voi olla suurempi, jos tulot koostuu palkkatulojen, eläkkeiden tai etuuksien sekä maatalouden ja elinkeinotoiminnan tulojen kombinaatioista, kuin jos tulot koostuvat pelkästään esimerkiksi maatalouden tulolähteen tuloista tai palkkatuloista.