Veronlaskenta


Veronlaskennalla voidaan laskea ennustetta luonnollisen henkilön veroista ja vähennyksistä. Laskelma on suuntaa antava. Mitä tarkemmin veronlaskennan tiedot syötetään, sitä tarkemman lopputuloksen ennusteeseen saa.

Alla kerrotaan lisää tietojen syötössä huomiotavista seikoista.

Yrittäjävähennys

Ohjelma laskee vähennyksen (5 %)

  • maatalouden ja elinkeinotoiminnan ansiotulo-osuudesta
  • maatalouden, elinkeinotoiminnan ja metsätalouden pääomatulo-osuudesta

Vähennyksien määrät näkyvät Veroennustelaskelma-raportilla Ansiotulot-otsikon alla ja mahdollinen vähennys huomioidaan Ansiotulot yhteensä -arvossa, samoin Pääomatulojen kohdalla.

Ohjelma laskee myös seuraavat vähennykset

Ohjelma laskee seuraavat valtion- ja kunnallisverotuksen vähennykset:

  • perusvähennys
  • ansiotulovähennys
  • eläketulovähennys

Ohjelma laskee veronlaskentaan antamiesi tietojen perusteella myös

  • alijäämähyvityksen puolisokorotuksen

Kunnallis- ja kirkollisverojen määrä lasketaan antamiesi veroprosenttien perusteella.
Lisäksi ohjelma laskee muut verot ja maksut, kuten valtionveron pääomatuloista ja valtion ansiotuloveron, yle-veron ja sairaanhoito- ja päivärahamaksun.

Täydelliset lähtötiedot – tarkempi veroennuste

Veroennusteen laskentaa varten tulee syöttää kaikki tarvittavat tiedot, kaikki ansio- ja pääomatulot, etuudet ja ne vähennykset, joita ohjelma ei laske sekä verovelvollisen kunnallis- ja kirkollisveroprosentti.


Yrittäjätiedot

Ennen kuin verolaskennan tietoja voi syöttää, tulee Yrittäjätiedoissa valita henkilö ja mahdollinen puoliso. Jos Yrittäjätiedot-kohdan valintalistalle ei tule henkilöitä, yrittäjä/osakastiedot voidaan lisätä kolmenpisteen-painikkeen kautta Henkilörekisteriin.


Ansiotulojen tiedot

Tarkemmin ansiotulojen tietojen syöttämiseen liittyvistä seikoista voit lukea https://support.suonentieto.fi/taloushallinto/kirjanpito/veronlaskenta/veronlaskenta-ansiotulojen-tiedot/


Pääomatulojen tiedot

Tarkemmin pääomatulojen tietojen syöttämiseen liittyvistä seikoista voit lukea https://support.suonentieto.fi/taloushallinto/kirjanpito/veronlaskenta/veronlaskenta-paaomatulojen-tiedot/


Verolaskelmaennuste

Verolaskelmaennuste on raporttimuodossa laadittu kooste syötetyistä tiedoista ja niiden perusteella laskettu ennuste toteutuvasta verojen määrästä.

Verolaskelmaennusteen saa kuluvalta ja edeltävältä verovuodelta verovuodesta 2023 lähtien. Vanhempien vuosien laskelmia ei enää ole saatavilla verotusperusteiden muutosten vuoksi.

Laskelmaan ei huomioida kaikkia erikoistilanteissa aiheutuvia verojen korotusosia tai vähennyksiä, joten poikkeamaa Verohallinnon antamaan verotuspäätökseen nähden voi olla. Lisäksi poikkeama ennusteen ja verotuspäätöksen välillä voi olla suurempi, jos tulot koostuu palkkatulojen, eläkkeiden tai etuuksien sekä maatalouden ja elinkeinotoiminnan tulojen kombinaatioista, kuin jos tulot koostuvat pelkästään esimerkiksi maatalouden tulolähteen tuloista tai palkkatuloista.

Laskelman voi tallentaa tai tulostaa esikatselu-näkymän painikkeista.

Tallenna tiedostoon -valinta: Tallentaa veroennusteen pdf-muodossa valittuun kansioon.

Tallenna dokumentteihin -valinta: Ohjelma tallentaa laskelman pdf-muodossa yrityksen Dokumentit-kansioon.