Veronlaskenta – Pääomatulojen tiedot


Osingot, vuokrat ym. pääomatulot
Erittelyosaan (Vihreistä kaksoisnuoli-painikkeista avautuva osio) voi syöttää pääomatuloja erittäin. Pääomatulojen yhteissummat syötetään lopuksi Yrittäjä (Puoliso) sarakkeeseen.

Jos syötät vuokratulot bruttomääräisenä, lisää niihin kohdistuvat kulut tulonhankkimiskuluihin.

Muita pääomatuloja ovat esimerkiksi korkotulot, maa-ainesten myyntitulo ja osakaslainat.

Yrittäjävähennys otettiin käyttöön vuoden 2017 alusta. Ohjelma laskee sen (5 %) maatalouden, elinkeinotoiminnan ja metsätalouden pääomatulo-osuudesta.

Pääomatuloihin kohdistuvat tulonhankkimiskulut
Jos Vuokratulot-kohtaan on syötetty bruttosumma, lisätään siihen kohdistuvat kulut tähän.
Muita tähän kuuluvia eriä ovat muun muassa omaisuuden hoitopalkkiot ja maa-ainesten myyntitulon substanssivähennykset.

Alijäämähyvityksen lapsikorotus
Tähän syötetään alaikäisten lasten lukumäärä.

Vähennykset suoraan verosta
Erittelyosaan voidaan tässä kohdassa huomioitavat vähennykset eritellä, esimerkiksi kotitalousvähennys (vähennä ensin omavastuuosuus) ja maksetut elatusmaksut. Siirrä yhteissummat Yrittäjä (Puoliso) sarakkeeseen.

Maksetut veroennakot ja ennakonpidätykset
Erittelyosaan voidaan eritellä esimerkiksi palkoista tehdyt ennakonpidätykset ja yritystoiminnasta maksetut ennakkoverot sekä muun muassa puukauppojen ennakonpidätykset. Myös eläkkeiden ja päivärahojen ennakonpidätykset kirjataan tänne.
Lopuksi siirretään yhteissummat Yrittäjä (Puoliso) sarakkeeseen.