Maksuehdotuspäivä ostolaskulla


Ostolaskun maksuehdotuspäivä on keino, jolla voi priorisoida laskuja. Maksuehdotuspäivän avulla ostolaskun hyväksyjä voi siirtää laskuja maksuun ennen eräpäivää tai eräpäivän jälkeen.

Maksuehdotuspäivä ei ole pakollinen tieto laskulla, mutta jos se on annettu, menee se maksuaineistoon veloituspäiväksi eräpäivän sijaan. Mikäli maksuaineiston muodostamisessa veloituspäivää vaihdetaan, päivittyy tieto laskulle maksuehdotuspäivä-kenttään.

Jos maksuehdotuspäivää ei anneta, veloituspäivänä käytetään eräpäivää.

Saat maksuehdotuspäivän näkyviin ostoreskontran päänäytölle laittamalla valintarastin Näytä/piilota sarake-ikkunassa: