Palkanlaskennan omavero ja työnantajasuorituksetHuomio! Työnantajasuorituksien veroilmoitus oma-aloitteisista veroista koskee vuotta 2018 ja aikaisempia vuosia. 2019 vuodesta lähtien käytetään tulorekisteri-ilmoittamista palkkatietoilmoituksiin ja työnantajan erillisilmoitukseen. Katso erillisilmoitus

Työnantajasuoritukset – yleistä

Työnantajasuoritusten muodostaminen ja korjausilmoitukset ovat päänäkymän Ilmoitukset-valikossa.

Työnantajasuorituksia koskevat yrityksen tiedot ylläpidetään Perustiedot -> Ohjaustiedot kohdissa.

Näitä tietoja ovat:
* Työnantajasuoritusten verokausi
* Sähköisen ilmoituksen tallennuspolku
* Työnantajasuoritusten maksutiedot (esim. Omaveroviite)

Ilmoituksien muodostaminen

Päänäkymä

Päänäkymässä näkyy kaikki yritykseen lisätyt työnantajasuorituksia koskevat ilmoitukset. Päänäkymästä voidaan lisätä, muokkata ja poistaa ilmoituksia. Päänäkymän vasemmassa reunassa on Lisää-, Muokkaa- ja Poista-painikkeet.

Uusi ilmoitus

Lisää-painikkeella tai Ins-näppäimellä luodaan uusi ilmoitus. Ohjelma pyytää määrittelemään verokauden, jolta uusi ilmoitus muodostetaan. Myös korjausilmoitus muodostetaan Lisää-painikkeella.

Valmis-tilassa olevia ilmoituksia voi tulostaa ja niistä voi muodostaa sähköisen aineiston. Työnantajasuoritusten tiedot eivät enää päivity uusista palkoista ko. kaudelle. Jos ilmoitetut tiedot muuttuvat, muodostetaan korjausilmoitus samalle kaudelle (katso Ilmoituksen korjaaminen).

Muokkaa ilmoitusta

Kesken-tilassa olevia ilmoituksia voi muokata ja työnantajasuoritusten tiedot päivittyvät uusista tai muuttuneista palkan maksutiedoista verokauden ilmoitukselle.

Poista ilmoitus

Päänäkymässä näkyvistä ilmoituksista valitaan poistettava ilmoitus aktiiviseksi ja klikaataan Poista-painiketta. Kun poistotoimenpide vahvistetaan, valittuna oleva ilmoitus poistuu pysyvästi.

Uusi ilmoitus

Lisää-painikkeella tai Ins-näppäimellä luodaan uusi ilmoitus. Ohjelma pyytää määrittelemään verokauden, jolta uusi ilmoitus muodostetaan. Myös korjausilmoitus muodostetaan Lisää-painikkeella.

Kun työnantajasuoritukset avautuu tietoineen tarkista ne ja täydennä Yhteystiedot-välilehden tiedot. Osa tiedoista tulee Perustiedot > Yritystiedot yrityksen tiedoista ja ne on täydennettävä sinne.

Työnantajasuoritusten tiedot -välilehdellä näytetään palkanlaskennan palkoilta kertyvät summat.
Jos valitulla verokaudella ei ole ollut palkanmaksua, laita rasti Ei pankanmaksua -valintaruutuun.

Sähköisen ilmoituksen tunnistustapa -kohtaan tieto tulee ohjaustiedoista kohdasta Sähköisten ilmoitusten asetukset.

Ilmoituksen vaihe on Kesken, kunnes pdf-lomake tulostetaan tai muodostetaan sähköinen aineisto. Kesken-vaiheessa olevan ilmoituksen tiedot päivittyvät, jos palkanlaskentaan lisätään ilmoituksen kaudelle kuuluvia palkkoja.

Tulosta lomake

Tulosta ilmoitus Verohallinnon pdf-lomakkeelle.
Tulostuksessa on käytettävä Adobe Acrobat Reader -lukuohjelmaa. Uusien käyttöjärjestelmien yhteydessä asentuvat ohjelmat (esim. Edge, Adobe Export tai Adobe Touch) eivät tulosta lomakkeelle kaikkia tietoja.

Tulosteen muodostaminen muuttaa ilmoituksen vaiheeksi Valmis. Valmis-vaiheessa olevan ilmoituksen tiedot eivät enää päivity palkanlaskennasta.

 Muodosta sähköinen aineisto

Muodosta Verohallinnon ilmoitin.fi-palvelun kautta lähetettävä .txt-muotoinen aineisto.
Tiedosto tallennetaan Siirtotiedoston polku -kentässä näkyvään hakemistoon. Voit vaihtaa sen kolmenpisteen-painikkeesta avautuvassa ikkunassa.

Tyvi-aineiston muodostaminen muuttaa ilmoituksen vaiheeksi Valmis. Valmis-vaiheessa olevan ilmoituksen tiedot eivät enää päivity palkanlaskennasta.

 Tulosta tilisiirto

Tilisiirron voi tulostaa maksatusta varten.

Tilisiirron maksutiedot päivitetään ohjaustietojen kohdassa Työnantajasuorituksien maksutiedot.

Tilisiirron muodostaminen ostolaskuksi ostoreskontraan: Ostolaskun muodostaminen Erillisilmoituksen tilisiirrolta

Ilmoituksen korjaaminen

Ilmoitettujen työnantajasuoritusten korjaukset tehdään uudella, korvaavalla ilmoituksella. Ilmoitus annetaan siltä kaudelta, jolla virhe on. Korvaavalla veroilmoituksella annetaan korjattavan kauden kaikki työnantajasuoritusten tiedot uudelleen oikeansuuruisina.

Lisätietoa Verohallinnon ohjeesta www.vero.fi

Korjausilmoituksen muodostaminen
Korjausilmoitus voidaan tehdä kaudelle, jonka ilmoituksen vaihe on Valmis. Ilmoitusta ei poisteta eikä muokata, vaan muodostetaan kokonaan uusi ilmoitus.

Lisää uusi ilmoitus ja valitse verokaudeksi se kausi, jolta haluat antaa korjausilmoituksen.

Työnantajasuoritusten tiedot -välilehdellä on valitun kauden kaikki palkanlaskennan palkoista kertyvät tiedot. Verokausi-kohdasta näet, että kysymyksessä on korjausilmoitus.

Korjausilmoitukselle on valittava korjauksen peruste. Perusteita voi olla yksi tai useampi.

Korjausilmoitus lähetetään kuten normaali työnantajasuoritusten ilmoitus joko sähköisenä tai paperilla.
Sähköisen aineiston muodostamisesta on kerrottu aikaisemmin kohdassa ”Muodosta sähköinen aineisto”.