Palkkamallit


Palkkamallit

Maksettaessa toistuvasti samanlaista palkka on kätevintä käyttää palkkamallia.

Tallentaminen

Palkkamallin tallentaminen käy helpoiten palkankirjauksessa. Lisää tai poista tarvittavat palkkalajit palkankirjaus-ikkunassa Palkat ja muut tulot -välilehdellä ja Vähennykset ja kulukorvaukset -välilehdellä . Jos á-hinta pysyy samana, sen voi syöttää valmiiksi. Muuttuvat arvot voi jättää tyhjäksi.

Myös Lisätiedot palkkalaskelmalle -kenttään syötetyt tiedot tallentuvat palkkamallille.

Aloita mallin lisäys Tallenna malliksi -painikkeella.

Avautuvassa Palkkamalli-ikkunassa anna mallille nimi. Hae nimi -painikkeella mallille tulee kyseisen työntekijän nimi. Jos palkkamalli on ns. yleismalli, nimeen ei kannata liittää työntekijän nimeä. Yleismallia voi käyttää useammalla työntekijällä. Palkkamalli tallentuu automaattisesti työntekijän tietoihin, kun se lisätään palkankirjauksen yhteydessä.

 

Palkkamallin mukaiset rivit ja mahdolliset palkkalaskelmalle tulostettavat lisätiedot tulevat tämän jälkeen aina automaattisesti, kun kyseiselle työntekijälle kirjataan uutta palkkaa. Palkalle lisätään puuttuvat tiedot (esim. määrä tai á-hinta), ja tarvittaessa voi lisätä tai poistaa palkkalajeja.

Ylläpito

Palkkamalleja voi ylläpitää myös Perustiedot > Palkkamallit -kohdassa. Muokkaus-tila aktivoituu joko F2-näppäimellä tai -painikkeella.

Lisätiedot palkkalaskelmalle -kentän tietoja voi myös muokata valitsemalla mallirivin muokkaustilaan Palkkamallit-taulukossa.

 

Palkkamallirivi-ikkunan Nro-kenttä vaikuttaa vain rivien keskinäiseen järjestykseen palkankirjausikkunassa.

Kustannuspaikkarivi-ikkunassa voi esimerkiksi lisätä uuden kustannuspaikan ja jakoprosentin.