Tunnisteet Yrityksen valinta -ikkunassa


Tunnisteet on mahdollisuus luokitella yrityspaikkojen aineistoja erilaisin luokituksin.

Luokitukset voit määritellä oman käyttötarpeesi mukaan ja voit halutessasi yhteen yrityspaikkaan liittää useita tunnisteita.

Mikäli samaa tunnistetta käytetään eri yrityspaikoissa, lisää tunniste vain kerran ja liitä se muihin yrityspaikkoihin. Alempana on kerrottu sekä uuden tunnisteen lisääminen että tunnisteen liittäminen yritykseen.

Tunnisteita voit hyödyntää juuri niihin tarpeisiin kuin niille vain käyttöä keksit.

Esimerkki: tilitoimistossa yrityspaikkaan merkitään muistiin yrityksen vastuukirjanpitäjä ja palkanlaskija sekä varakirjanpitäjä. Kaisa Kirjanpitäjä sairastuu ja on tiedossa että poissaolo on pidempi aikainen, niin voidaan helposti selvittää, minkä yrityksien kirjanpitotehtävät tulee Kaisan poissaolon aikana hoitaa ja voidaan työnjako näistä tehdä heti.

 

Alempana kerrotaan

  1. Tunniste-sarakkeen käyttöönotto
  2. Uuden tunnisteen lisääminen
  3. Tunnisteen liittäminen yrityspaikkaan

Tunniste-sarakkeen käyttöönotto

 

Tunniste-sarake ei näy automaattisesti Yrityksen valinta -ikkunassa. Ota sarake näkyviin Näytä/piilota sarake-toiminnon kautta.

 

Uuden tunnisteen lisääminen

Valitse Yrityksen valinta -ikkunasta valituksi ensin yritys, mihin haluat liittää uuden tunnisteen.

Klikkaa ikkunan vasemmasta laidasta Tunniste-painiketta ja Tunnisteet -ikkunasta Lisää- painikkeella voit lisätä uuden tunnisteen.

 

Tunniste-ikkunassa anna Tunniste-kenttään tunnisteen nimi.

Poisto estetty -valinta estää yrityspaikkaan liitetyn tunnisteen poistamisen.

 

 

 

Tunnisteen liittäminen yrityspaikkaan

 

 

Tunnisteen poistaminen yrityspaikasta

 

Jos haluat varmistua, että joidenkin tunnisteiden liitosta yrityspaikkaan ei voi listalta valitsemalla poistaa, niin voit estää sen valitsemalla tunnisteelle Poisto estetty.