Vie tietoja


Vie tietoja -toiminnallisuudella voit viedä ohjelmassa valittavissa olevia tietoja excel-taulukkoon. Exceliin siirrettävät tiedot eivät katoa yrityksestä, vaan valitut tiedot tallennetaan tiedostoon.

Toiminnallisuus auttaa tilanteessa, jossa tietyssä yrityksessä olevia tietoja sellaisenaan voitaisiin hyödyntää toisessa yrityspaikassa.

 

Valitse Yrityksen valinnassa aktiiviseksi yritys, jonka tietoja haluat viedä exceliin. Valitse Toiminnot > Vie tietoja.

Valittavinasi olevia tietoja ovat:

  • Asiakastiedot
  • Kustannuspaikat
  • Tuotetiedot
  • Laskut
  • Ostolaskut
  • Tilikartta
  • Tositemallit
  • Palkansaajatiedot

Suosittelemme, jos tarvitset viedä samasta yrityksestä eri tietoja, niin tallenna jokainen omaan taulukkoon.

Huomaa, että tiedot eivät välttämättä ole siirrettävissä toiseen järjestelmään.