Vie tietoja


Tietojen vienti tiedostoon

Vie tietoja -toiminnolla voit viedä tiettyjä tietoja tiedostoihin. Valittavissa olevat tiedostomuodot ovat csv, xlsx ja std.  Csv-tiedoston päivämäärän formaatti on ISO8601-standardin mukainen (esimerkiksi 2024-06-14T10:31:35.977+03:00). Tiedostoihin siirrettävät tiedot eivät poistu ohjelmasta siirron yhteydessä.

Jos haluat tiedot esimerkiksi excel-taulukkoon, valitse tiedostomuodoksi xlsx.

Toiminnallisuus auttaa tilanteessa, jossa tietyssä yrityksessä olevia tietoja sellaisenaan voitaisiin hyödyntää toisessa yrityspaikassa.

Tietojen viennin toimenpiteet

Valitse Yrityksen valinnassa aktiiviseksi yritys, jonka tietoja haluat viedä exceliin. Valitse Toiminnot > Vie tietoja.

Valittavinasi olevia tietoja ovat:

  • Asiakastiedot
  • Kustannuspaikat
  • Tuotetiedot
  • Laskut
  • Ostolaskut
  • Tilikartta
  • Tositemallit
  • Palkansaajatiedot

Suosittelemme, jos tarvitset viedä samasta yrityksestä eri tietoja, niin tallenna jokainen erilliseen tiedostoon.

Huomaa, että tiedot eivät välttämättä ole siirrettävissä toiseen järjestelmään.