Yrityksen valinnan Huomautukset


Yrityksen valinnan Huomautuksia voi käyttää eri taloushallinnon tehtävien työn ohjaamisessa.

Huomautukset antavat tietoa lähestyvistä velvoitteista. Ne kertovat tehtävän määräpäivästä tai menneestä määräpäivästä erivärisin huomiomerkein.

Näytettäviä huomautuksia voi määritellä käyttäjä- ja yrityskohtaisesti.

Voit lajitella Yrityksen valinta -ikkunassa yritysluetteloa Huomautus-sarakkeen kiireellisyysasteen mukaan laskevasti ja nousevasti klikkaamalla otsikkopalkkia.

 

Kiireellisyysasteet:

  Käsiteltävä välittömästi, Ilmoituspäivä tänään,  Ilmoituspäivä on jo mennyt,

Käsiteltävä pian, Ilmoituspäivä pian

Ei kiireellinen (määräpäivään aikaa yli kolme päivää)

 

 

Huomautuksilla seurattavat tapahtumat:

 

Kirjanpito

Arvonlisäveroilmoitus

Ohjelma huomauttaa yrityksen kirjanpidon Ohjaustiedoissa valitun verokauden mukaisesti:

 • Sininen huomio syttyy  ilmoituksen jättämiskuukauden alusta alkaen
 • Keltainen huomio syttyy, kun ilmoituksen viimeiseen jättöpäivään on kolme päivää
 • Punainen huomio syttyy, kun kuluva päivä on ilmoituksen viimeinen jättöpäivä

 

Palkanlaskenta

Laskemattomat palkat

 • Palkanlaskennan Ohjaustiedoissa voit määritellä kiinteät palkanmaksupäivät. Jos yrityksen Ohjaustiedoissa on määritelty yksi tai kaksi kiinteää palkkapäivää, ohjelma antaa huomautukset päivää ennen palkkapäivää (=päivä, jolloin palkka tulee olla suorituksen saajan käytettävissä).
 • Keltainen huomio syttyy kolme päivää ennen palkkapäivää
 • Punainen huomio syttyy palkkojen pankkiin lähettämispäivä eli päivää ennen palkkapäivää
 • Huomautus häviää, kun yksikin palkka on tehty kiinteälle palkkapäivälle tai palkkapäivä on mennyt kaksi päivää sitten.

Palkat maksuun

 • Huomautus maksamattomista näkyy palkanlaskennassa kesken tai hyväksytty-vaiheessa olevista palkoista:
 • Keltainen huomio syttyy kolme päivää ennen palkkapäivää
 • Punainen huomio syttyy palkkojen pankkiin lähettämispäivä eli päivää ennen palkkapäivä.
 • Huomautus piiloutuu, kun Palkan vaihe on Maksettu.

Palkkatietoilmoituksia lähettämättä

 • Määräpäivä on viiden päivän kuluessa palkkapäivästä. Huomauttaa vain palkanlaskentaan lisätyistä palkoista.
 • Huomautus piiloutuu, kun palkan Tulorekisterivaihe on Voimassa tai Muodostettu.

Erillisilmoitus lähettämättä

 • Ohjelma antaa ilmoituksen erillisilmoituksen lähestyvästä määräpäivästä aina, kun yritys on maksanut edellisen kuukauden aikana palkkoja.
 • Lisäksi rekisteröityneen työnantajan kannattaa pitää Yrityskohtaisissa huomautuksissa päällä Yritys jättää erillisilmoituksen. (kts. kohdasta Yrityskohtaiset huomautukset)
 • Huomautus häviää, kun erillisilmoituksen Tulorekisterivaihe on Voimassa tai Muodostettu.

 

Ostoreskontra

Maksamattomat ostolaskut

 • Huomauttaa maksamattomista ostolaskuista, joiden maksuehdotuspäivään on korkeintaan kolme päivää tai maksuehdotuspäivämäärän puuttuessa vertaa laskun eräpäivään.

 

Laskutus

Tulostamattomat laskut

 • Huomattaa myyntilaskuista, joiden laskun päivämäärä on kuluva päivä.

 

 

Yrityskohtaiset huomautukset

Yrityskohtaisia huomautuksia voi säätää Yrityksen valinta -ikkunassa valitun yrityksen kohdalla Muokkaa (F2) -painikkeella avautuvasta ikkunasta.

SaaS-palvelussa yrityskohtaisten huomautuksien valintojen muutokset vaikuttavat kaikkien käyttäjien näkemiin huomautuksiin.

Valinnat vaikuttavat valitun yrityksen Huomautuksiin.

 

Valinta Yrityskohtaisissa huomautuksissa ilmenee seuraavasti:

 1. Yritys jättää alv-ilmoitukset
  • Ohjelma ilmoittaa lähestyvästä arvonlisäveroilmoituksen määräpäivästä yrityksen alv-verokauden mukaisesti.
 2. Yritys jättää palkkojen erillisilmoituksen
  • Valinta kannattaa olla päällä vain, jos yritys on rekisteröitynyt työnantaja. Tällöin yrityksen on jätettävä kuukausittain erillisilmoitus riippumatta siitä, onko kyseisen kuukauden aikana maksettu palkkoja. Ohjelma antaa kuukausittain huomautuksen erillisilmoituksen määräpäivän lähestyessä.
 3. Yritys maksaa kuukausittain palkkoja
  • Huomautus näkyy palkanlaskennan Ohjaustiedoissa määritettyjen kuukauden kiinteiden palkkapäivien mukaisesti päivää ennen määräpäivää. Ohjautiedoissa voit määrittää yksi tai kaksi kiinteää palkanmaksun päivää.

 

 

Käyttäjäkohtaiset huomautukset

 

Huomautukset, joita halutaan saada eri ohjelmamoduuleista (kirjanpito, palkanlaskenta, ostoreskontra ja laskutus) valitaan Yrityksen valinta –ikkunassa Perustiedot > Huomautukset.

Saas-palvelussa käyttäjäkohtaiset valinnat vaikuttavat vain yhdelle käyttäjälle näkyviin huomautuksiin.

 

Valinnan poistaminen tarkoittaa sitä, ettei kyseistä asiaa ilmoiteta huomautuksella Yrityksen valinta -ikkunassa.