Yrityksen valinnan Huomautukset


Yrityksen valinnan Huomautuksia voi käyttää eri taloushallinnon tehtävien työn ohjaamisessa.

Huomautukset antavat tietoa lähestyvistä velvoitteista. Ne kertovat tehtävän määräpäivästä tai menneestä määräpäivästä erivärisin huomiomerkein.

Näytettäviä huomautuksia voi määritellä käyttäjä- ja yrityskohtaisesti.

Voit lajitella Yrityksen valinta -ikkunassa yritysluetteloa Huomautus-sarakkeen kiireellisyysasteen mukaan laskevasti ja nousevasti klikkaamalla otsikkopalkkia.

 

Kiireellisyysasteet

Käsiteltävä välittömästi tai Ilmoituspäivä tänään tai Ilmoituspäivä on jo mennyt

Käsiteltävä pian tai Ilmoituspäivä pian

Ei kiireellinen

Lisätietoja huomautuksen aiheista saa viemällä osoittimen huomiomerkin päälle.

 

 

Huomautuksilla seurattavat tapahtumat

 

Kirjanpito

Arvonlisäveroilmoitus

Ohjelma huomauttaa yrityksen kirjanpidon Ohjaustiedoissa valitun verokauden mukaisesti.

Huomiomerkin syttyminen

 • Vihreä:  Ilmoituksen jättämiskuukauden alusta alkaen
 • Keltainen: Ilmoituksen viimeiseen jättöpäivään on kolme arkipäivää
 • Punainen: Kuluva päivä on ilmoituksen viimeinen jättöpäivä

Huomiomerkin sammuminen

Kun arvonlisäveroilmoituksen Verotila on Lähetetty, huomiomerkkiä ei näytetä. Varmenteella lähetettäessä tila vaihtuu automaattisesti. Lähetystiedon voi kuitata myös manuaalisti. Lue ohje alempaa tältä sivulta.

Punainen huomiomerkki (Arvonlisäveroilmoitus lähettämättä tai Arvonlisäveroilmoitus puuttuu) sammuu myös seuraavien sääntöjen mukaisesti:

 • Ilmoitusjakso kuukausi: Huomiomerkki näytetään sen kuukauden loppuun saakka, jonka aikana ilmoitus on pitänyt lähettää.
 • Ilmoitusjakso neljännesvuosi: Huomiomerkki näytetään sen kuukauden loppuun saakka, jonka aikana ilmoitus on pitänyt lähettää.
 • Ilmoitusjakso vuosi: Huomiomerkki näytetään ilmoitusvuotta seuraavan vuoden loppuun saakka.

Verolomakkeet

Ohjelma huomauttaa seuraavista pääverolomakkeista: Maa- ja metsätalouden verolomakkeet 2, 2Y ja 2C sekä EVPH, liikeverolomakkeet 5, 6A ja 6B. Huomautusmerkki näytetään veroilmoituksen jättöpäivän perusteella.

 • Keltainen huomio syttyy ilmoituskuukauden alusta alkaen.
 • Punainen huomio syttyy, kun kuluva päivä on ilmoituksen viimeinen jättöpäivä.

Huomiomerkki poistuu, kun tuloveroilmoituksen pääverolomakkeen Tila on Lähetetty. Varmenteella lähetettäessä tila vaihtuu automaattisesti. Tilan voi kuitata myös manuaalisti. Lue ohje alempaa tältä sivulta.

Palkanlaskenta

Palkkoja laskematta

 • Palkanlaskennan Ohjaustiedoissa voit määritellä kiinteät palkanmaksupäivät. Jos yrityksen Ohjaustiedoissa on määritelty yksi tai kaksi kiinteää palkkapäivää, ohjelma antaa huomautukset päivää ennen palkkapäivää (=päivä, jolloin palkka tulee olla suorituksen saajan käytettävissä).
 • Keltainen huomio syttyy kolme päivää ennen palkkapäivää
 • Punainen huomio syttyy palkkojen pankkiin lähettämispäivä eli päivää ennen palkkapäivää
 • Huomautus häviää, kun yksikin palkka on tehty kiinteälle palkkapäivälle tai palkkapäivä on mennyt kaksi päivää sitten.

Palkat maksuun

 • Huomautus maksamattomista näkyy palkanlaskennassa kesken tai hyväksytty-vaiheessa olevista palkoista:
 • Keltainen huomio syttyy kolme päivää ennen palkkapäivää
 • Punainen huomio syttyy palkkojen pankkiin lähettämispäivä eli päivää ennen palkkapäivä.
 • Huomautus piiloutuu, kun Palkan vaihe on Maksettu.

Puuttuvat palkkatietoilmoitukset

 • Määräpäivä on viiden päivän kuluessa palkkapäivästä. Huomauttaa vain palkanlaskentaan lisätyistä palkoista.
 • Huomautus piiloutuu, kun palkan Tulorekisterivaihe on Voimassa tai Muodostettu.

Puuttuvat erillisilmoitukset

 • Ohjelma antaa ilmoituksen erillisilmoituksen lähestyvästä määräpäivästä aina, kun yritys on maksanut edellisen kuukauden aikana palkkoja.
 • Lisäksi rekisteröityneen työnantajan kannattaa pitää Yrityskohtaisissa huomautuksissa päällä Yritys jättää erillisilmoituksen. (kts. kohdasta Yrityskohtaiset huomautukset)
 • Huomautus häviää, kun erillisilmoituksen Verotila on Lähetetty.

Varmenteella lähetettäessä tila vaihtuu automaattisesti. Tilan voi kuitata myös manuaalisti. Lue ohje alempaa tältä sivulta.

 

Ostoreskontra

Maksamattomat ostolaskut

 • Huomauttaa maksamattomista ostolaskuista, joiden maksuehdotuspäivään on korkeintaan kolme päivää tai maksuehdotuspäivämäärän puuttuessa vertaa laskun eräpäivään.

 

Laskutus

Tulostamattomat laskut

 • Huomattaa myyntilaskuista, joiden laskun päivämäärä on kuluva päivä.

 

Huomautuksen kuittaaminen manuaalisti

Arvonlisäveroilmoituksen, tuloveroilmoituksen ja erillisilmoituksen huomiomerkki poistuu, kun ilmoituksen Verotila/Tila on Lähetetty.

Kun ilmoitus lähetetään varmenteella, tilan tiedoksi vaihtuu Lähetetty.

Jos ilmoitusten lähetykseen ei käytetä varmennetta, tilan voi muuttaa Lähetetty-tilaksi kuittaamalla lähetystieto manuaalisti. Se tehdään kyseisen ilmoituksen ikkunassa.

1. Tulosta lomake ensin vähintään esikatselu-vaiheeseen (ei tarvitse tulostaa paperille asti).
2. Klikkaa Lähetetty-kohdassa hiiren oikealla.
3. Valitse Kuittaa lähetetyksi -kohta. Sen jälkeen ohjelma kysyy lähetyspäivämäärän.

 

Yrityskohtaiset huomautukset

Yrityskohtaisia huomautuksia voi säätää Yrityksen valinta -ikkunassa valitun yrityksen kohdalla Muokkaa (F2) -painikkeella avautuvasta ikkunasta.

SaaS-palvelussa yrityskohtaisten huomautuksien valintojen muutokset vaikuttavat kaikkien käyttäjien näkemiin huomautuksiin.

Valinnat vaikuttavat valitun yrityksen Huomautuksiin.

 

Valinta Yrityskohtaisissa huomautuksissa ilmenee seuraavasti:

 1. Yritys jättää alv-ilmoitukset
  • Ohjelma ilmoittaa lähestyvästä arvonlisäveroilmoituksen määräpäivästä yrityksen alv-verokauden mukaisesti.
 2. Yritys jättää palkkojen erillisilmoituksen
  • Valinta kannattaa olla päällä vain, jos yritys on rekisteröitynyt työnantaja. Tällöin yrityksen on jätettävä kuukausittain erillisilmoitus riippumatta siitä, onko kyseisen kuukauden aikana maksettu palkkoja. Ohjelma antaa kuukausittain huomautuksen erillisilmoituksen määräpäivän lähestyessä.
 3. Yritys maksaa kuukausittain palkkoja
  • Huomautus näkyy palkanlaskennan Ohjaustiedoissa määritettyjen kuukauden kiinteiden palkkapäivien mukaisesti päivää ennen määräpäivää. Ohjaustiedoissa voit määrittää yksi tai kaksi kiinteää palkanmaksun päivää.

 

 

Käyttäjäkohtaiset huomautukset

 

Huomautukset, joita halutaan saada eri ohjelmamoduuleista (kirjanpito, palkanlaskenta, ostoreskontra ja laskutus) valitaan Yrityksen valinta –ikkunassa Perustiedot > Käyttäjäkohtaiset asetukset.

Saas-palvelussa käyttäjäkohtaiset valinnat vaikuttavat vain yhdelle käyttäjälle näkyviin huomautuksiin.

Valinnan poistaminen tarkoittaa sitä, ettei kyseistä asiaa ilmoiteta huomautuksella Yrityksen valinta -ikkunassa.