Metsävähennystilat ja metsävähennys


Tilinpäätös > Metsätilinpäätös (2C) > Puukauppatulot > Metsäkiinteistöt -painike

Metsäkiinteistöt – ja Metsäkiinteistöjen muokkaus -ikkunoissa syötetään metsäkiinteistöjen hankintahinnat ja lasketaan sen perusteella metsävähennystä. Täältä kautta syötetään metsävähennyksen käyttöä sekä metsäkiinteistöjen luovutuksia

Metsäkiinteistöt -ikkunasta lisätietoa Metsäkiinteistöt ja metsävähennyksen seuranta

Metsäkiinteistön muokkaus -ikkunasta lisätietoa Metsävähennyskiinteistön muokkaus