Metsäkiinteistöt ja metsävähennyksen seuranta


Metsäkiinteistöt -ikkunassa näkyvissä metsäkiinteistöt ja metsävähennyksen seuranta kaikilta metsäkiinteistöiltä yhteensä.

HUOM: Metsävähennyksen seuranta -osiossa on tapahtunut muutoksia versiossa 2021.21 (julk.pv. 24.11.2021)

Näkymään on lisätty muokattavia syöttökenttiä, joiden avulla verovelvolliskohtainen metsävähennyksen seuranta helpottuu.

Varsinkin muuttuvissa tilanteissa (kiinteistöjä osaluovutettu, lahjoitettu osittain spv-tilanteissa jne.) syöttökenttien käyttö helpottaa oikeiden arvojen tulostumisen 2C-lomakkeelle.

Kiinteistökohtainen seuranta on edelleen mahdollista näkymän yläosan kiinteistölistauksen kautta.