Laskutuksen kirjanpitosiirto koontina


Kirjanpitoon siirretään yhdelle tositteelle siirtoon valitun ajanjakson tapahtumat, laskut tai suoritukset, laskulle tai suoritukselle määritellylle tositelajille. Jos tapahtumilla on useita tositelajeja, kullekin tositelajille muodostuu yksi tosite. Tositteen päivämääräksi tulee valitun ajanjakson viimeinen päivä.

Koontisiirrossa kirjanpitoon ei siirry seuraavat tiedot: omaisuus- tai lainakohteille tehdyt kohdistukset, kustannuspaikkajaot, Määrä- ja Selite-kentän tiedot.

Siirron asetukset eri kirjaustavoilla

Koontisiirto-ikkunassa annetaan päivämääräväli, jolle sijoittuvat tapahtumat siirretään kirjanpitoon. Alku- ja loppupäivän tulee olla saman kuukauden sisällä.

Kassaperusteinen yhdenkertainen ja kahdenkertainen: Tapahtumat poimitaan tulotositteelle laskun suorituspäivän mukaan.

Suoriteperusteinen: Tapahtumat poimitaan tulotositteelle laskun päivämäärän mukaan ja suoritustositteelle suorituspäivämäärän mukaan. Laskut ja suoritukset siirretään erikseen.

Kirjanpitotosite-raportti

Koontisiirron päätteeksi avautuu Kirjanpitotosite-raportti, jolla on siirrossa kirjanpitoon muodostetun tositteen tiedot: tiliöinnit ja luettelo laskuista/suorituksista. Raportti tallentuu yrityksen Dokumentit-kansioon.

Kirjanpidon tositteen tiedot

Kirjanpidon tositteelle muodostuu tilikohtaiset viennit tilinumeron mukaan nousevaan järjestykseen. Jos tilille on sekä debet että kredit kirjauksia, ne kirjautuvat omina riveinään. Selite-kenttään tulee teksti Laskut tai Suoritukset ja siirron päivämääräväli. Tositteen päiväys on siirron päivämäärävälin loppupäivämäää.

Tositteen Tapahtumat-välilehdellä on luettelo siirretyistä laskutuksen tapahtumista.

 

Tosite kirjanpidossa, vientirivit:

 

Tosite kirjanpidossa, Tapahtumat-välilehden tiedot: