Laskutuksen kirjanpitosiirto


Kirjanpitosiirrossa laskutuksen tietoja siirtyy kirjaustavasta riippuen laskujen perusteella ja laskusuorituksien perusteella.

Kassaperusteisessa kirjanpidossa tulo syntyy, kun laskusta on saatu suoritus.

Suoriteperusteilla tulo taas syntyy, kun laskutetaan asiakasta. Myyntisaatavien seurannan kannalta laskusuoritukset ovat tärkeitä.

 

Kirjanpitosiirtotavat

 

Tiedot myyntilaskuista ja suorituksista voi siirtää joko Tapahtumittain tai Koontina.

Kohdassa 1 valitaan Siirtotapa; Tapahtumittain (yksittäisestä laskusta tai suorituksesta muodostuu oma tosite) tai Koontina (useasta laskusta tai suorituksesta muodostetaan yksi tosite).

Lue lisää Laskutuksen kirjanpitosiirto koontina

Kohdassa 2 Siirron asetukset määritellään päivämääräväli, jolle laskun päivämäärä (suoriteperusteinen laskujen siirto) tai laskun suorituksen päivämäärä (Suorituksien siirto) kuuluu. Suoriteperusteisella kirjaustavalla kirjanpitosiirto tehdään aina siirtona päivämäärävälillä, myös kassaperusteisella kirjaustavalla suosittelemme siirrot kirjanpitoon tehtävän päivämäärävälillä.

Kohdassa 3 Siirron kohde valitaan siirretäänkö Laskut ja suoritukset (mahdollinen vain siirrettäessä Tapahtumittain),  Laskut vai Suoritukset. Kassaperusteisella ei Siirron kohde-valinnat ole näkyvissä, sillä laskun myyntitiedot siirtyvät kirjanpitoon vasta kun laskusta on saatu suoritus.

Kassaperusteisella kirjaustavalla Tapahtumittain siirrettäessä on mahdollista tehdä siirto myös ohjelman päänäkymässä merkityistä laskuista. Tällöin ohjelman päänäkymässä merkitään siirrettävät laskut ( vasemmassa reunassa valintaruksisarakkeeseen) ja valitaan Kirjanpitosiirto-painike. Tämän jälkeen vahvistetaan valitut laskut siirrettäväksi.

 

Siirrettävät tiedot

Suoriteperusteisella kirjaustavalla kirjanpitosiirto on siirtotavasta riippumatta kaksivaiheinen. Ensin siirretään tulotosite, myyntitulot, jotka tulevat laskurivin tiedoista. Toisessa vaiheessa siirretään  suoritustosite, jolloin myyntisaatavat saadaan kirjanpidossa ajantasalle.

Tulotosite, laskurivin tiedot, on siirrettävissä laskun päivämäärällä, kun laskun vaihe on AVOIN, TULOSTETTU. Suoritustosite laskun suorituspäivämäärän mukaan siirretään, kun suoritus on kirjattu laskulle. Laskun vaihe on tällöin VALMIS. Suoriteperusteisella kirjaustavalla suorituksia on mahdollista siirtää useampia, joten laskun vaihe voi olla myös OSASUORITUS tai YLISUORITETTU. Kirjanpitosiirto-toiminto siirtää vain laskun siirtämättömät suoritusrivit.

Kassaperusteisella kirjaustavalla siirretään aina tuloiksi laskurivit suorituspäivämäärällä, eli laskuille tulee olla kirjattuna saatu suoritus.

Kassaperusteisella yhdenkertaisella kirjaustavalla kirjanpitoon siirtyy vain laskun rivit silloin, kun laskulle on kirjattu suoritus.

Kassaperusteisella kahdenkertaisella kirjaustavalla kirjanpitoon siirtyy laskun rivit ja vastatiliksi laskulle kirjattu suoritus.

Kassaperusteisellä kirjaustavalla (yhdenkertainen tai kahdenkertainen) laskun vaihe tulee olla aina VALMIS, jotta lasku on siirrettävissä.