Laskun tiliöinnin tarkastus


Laskujen tiliöinnin tarkastus –ominaisuudella voidaan varmistaa, että ostolaskun tiliöinti on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu ennen kirjanpitosiirtoa.

Se soveltuu otettavaksi käyttöön esimerkiksi tilanteessa, jossa toinen henkilö tarkastaa ostolaskujen oikeellisuuden (eli laskun asiatarkastuksen) ja muodostaa maksuaineistot ja toinen henkilö, esimerkiksi kirjanpitäjä, tiliöi laskut.

Laskujen asiasisällön tarkastuksen voi tehdä toinen henkilö. Laskujen hyväksyminen on oma toimintonsa. Lue lisää Laskujen hyväksynnästä tästä.

 

Laskun tiliöinnin tarkastuksen käyttöönotto

Tiliöinnin tarkastus otetaan käyttöön ostoreskontran Ohjaustiedoissa:

 

 

Kun Laskujen tiliöinnin tarkastus on valittuna, ostolaskun Kirjanpitovaihe on Kesken, kunnes ne on tarkastettu. Kesken-vaiheessa olevia ostolaskuja ei voi siirtää kirjanpitoon. Kun laskujen tiliöinnit on valmiit, laskut merkitään tarkastetuksi Hyväksy-painikkeen Tarkasta tiliöinti -toiminnolla.

 

Tarkasta tiliöinti -merkinnän voi tehdä myös ennen laskun hyväksyntää.

Tarkastuksen jälkeen kirjanpitovaihe muuttuu Ei siirretty -tilaan. Laskun voi siirtää kirjanpitoon suoriteperusteisen tai kassaperusteisen kirjaustavan menettelyn mukaan.

Tiliöinnin tarkastuksesta tulee merkintä Tarkastus-kenttään. Leimassa näkyy päivämäärä, kellonaika sekä hyväksyjän nimi/käyttäjätunnus.

Tarkasta tiliöinti -toiminnon jälkeen tiliöintirivit eivät ole muokattavissa.

 

Huom! Jos sinulla on jo laskuja ostoreskontrassa ennen kuin otat tämän ominaisuuden käyttöön, niin ostoreskontrassa olemassa olevien laskujen osalta tiliöinnin tarkastusta ei tehdä. Tarkastustoimenpide tehdään ominaisuuden käyttöönoton jälkeen lisätyille laskuille.

 

Tiliöinnin tarkastuksen peruminen

Jos tiliöintiä on tarpeen muuttaa, tiliöinnin tarkastus perutaan Palauta-painikkeen Tiliöinnin tarkastus -toiminnolla. Tällöin tiliöintirivi palautuu muokkattavaksi.

 

Hyväksy lasku ja Tarkasta tiliöinti samalla kertaa

 

Ostolaskun voi myös merkitä hyväksytyksi ja tiliöinnin tarkastetuksi samalla kertaa Hyväksy-painikkeen Hyväksy ja tarkasta tiliöinti -toiminnolla.

Laskun voi tämän jälkeen valita maksuaineistoon ja siirtää kirjanpitoon.