Ostoreskontran ohjaustiedot


Ohjaustiedoissa määritellään oletustietoja, jotka täydentyvät automaattisesti uuden ostolaskun kirjauksessa tai vaikuttavat, mitä kirjausikkunassa näkyy. Lisäksi täällä on määrityksiä kirjanpitosiirtoon.

Kirjanpidon kirjaustapa:

Valinta tehdään kirjanpidon ohjaustiedoissa, eikä sitä voi ostoreskontran puolella muuttaa.
Kirjaustapa vaikuttaa mm. kirjanpitosiirrossa. Kassaperusteisella kirjaustavalla siirretään laskun rivit suorituspäivän mukaan. Suoriteperusteisella kirjaustavalla ensin siirretään laskun rivit kirjanpitoon laskupäivän mukaan. Sen jälkeen on mahdollista siirtää suoritukset suorituspäivän mukaan. Menon vastatilinä käytetään ostovelkatiliä. Suorituksen vastatiliksi tulee pankkitili tai shekkitili.

Yleiset ohjaustiedot:
Kun oletuspankkitili on määritelty, uutta laskua lisätessä ohjelma ehdottaa valittua oletustiliä laskun veloituspankkitiliksi.
Käteismaksutiliä tarvitaan, kun laskulle kirjataan käteissuoritus. Määritellyn käteismaksutilin mukaan siirto kirjanpitoon menee oikealle kirjanpidon tilille.
Menotositelaji tarvitaan, kun siirretään laskuja kirjanpitoon. Kassaperusteisella kirjaustavalla laskut siirtyvät menotositelajille ja suoriteperusteisella kirjaustavalla kirjanpitosiirron ensimmäinen vaihe (laskun rivit) siirtyvät tämän määrityksen mukaisesti tietylle tositelajille.
Suoriteperusteisella kirjaustavalla määritykset Suoritustositelajilla ja Ostovelkatilillä ohjaavat kirjanpitosiirtoa. Suoritustositelaji ohjaa suoriteperusteisen kirjanpitosiirron suoritusten siirtoa omalle tositelajilleen.

Laskujen hyväksyntä manuaalisesti: Jos tämä kohta on valittuna, laskut eivät mene automaattisesti hyväksytty-tilaan vaan ne täytyy käydä erikseen hyväksymässä. Vain hyväksyttyjä laskuja voidaan maksaa ja siirtää kirjanpitoon.

Käyttäjäkohtaiset ohjaustiedot:
Avaa toimittaja-valinta maksun lisäyksessä: tällä valinnalla voit uuden maksun lisäyksessä avata suoraan Toimittajan valinta -ikkunan. Tällöin pääset suoraan valitsemaan toimittajan maksunsaajarekisteristä ja valinnan jälkeen avautuu Maksun lisäys -ikkuna.

Kirjanpitosiirto:

Ohjelmassa voidaan siirtää ostolaskut ja suorituksen käyttäjän valinnan mukaan Tapahtumittain tai Koontina. Ohjaustiedoissa olevat Kirjanpitosiirtoon liittyvät valinnat vaikuttavat vain siirrettäessä Tapahtumittain.

Tulostetaan siirretyt maksut siirrettäessä maksuja kirjanpitoon: ohjelma tulostaa automaattisesti raportin kirjanpitoon siirretyistä maksuista ja suorituksista kirjanpitosiirron yhteydessä valitun tulostusjärjestyksen (Tositenumero tai Maksunumero) mukaisesti.

Kassaperusteinen kirjaustapa: siirretään maksut suoraan kirjanpitoon maksuaineiston luonnin yhteydessä: ohjelma siirtää maksut automaattisesti kirjanpitoon, kun luodaan maksuaineisto. Huom, jos maksuaineisto pitää luoda uudestaan, pitää muistaa myös poistaa kirjanpidosta jo aiemman maksuaineiston luonnissa syntyneet kirjaukset.

Kopioi viennin selitteeksi Laskunnro ja Toimittajan nimi -valinta täyttää tiedot niille kirjanpidon tositteen tiliöintiriveille, joilla ei ole vientiselitettä ostolaskun tiliöinnissä.

Finvoice verkkolaskun asetukset:

kohtaan määritellään oletushakemisto, josta sähköisiä laskuaineistoja luetaan ohjelmaan.

Maksuaineiston luonti:
Näytetään maksutiedoston nimi maksuaineiston luonnissa: ohjelma näyttää pankkiin lähetettävän tiedoston nimen. Suositellaan olevan valittuna.
Tulostetaan maksuerittely maksuaineiston luonnissa: ohjelma tulostaa automaattisesti raportin pankkiin lähetetyistä maksuista.
Tulostetaan maksuerittelyyn maksujen tiliöinti: maksuerittelyraportilla näkyy maksujen kirjanpidon tiliöinnit.

Kustannuspaikat: asetukset määritellään kirjanpidon puolella.