Päivätapahtumat – Tapahtumalajien ylläpito


Päivätapahtumat liittyvät aina jollekin tapahtumalajille. Ohjelmassa on muutamia esimerkkitapahtumalajeja, mutta voit myös itse lisätä omia tapahtumalajeja. Jos päivätapahtumat halutaan siirtää palkanmaksulle, tapahtumalaji täytyy liittää johonkin palkkalajiin. Tapahtumalaji voi olla myös ilman palkkalajia, jolloin tapahtumat eivät siirry palkalle, mutta ne tulevat päivätapahtumien raporteille.

Jos tapahtumalajin tapahtumat siirretään palkanmaksulle, kannattaa tapahtumalajille syöttää oletushinta. Tapahtumalajin hinnan pitää olla positiivinen, jos se lisää palkkaa ja negatiivinen (miinusmerkkinen), jos se vähentää maksettavaa palkkaa. Jos hinta vaihtelee, voidaan oletushinnan lisäksi käyttää hinnastoa.