Päivätapahtumat


Päivätapahtumien tarkoituksena on työntekijän päivittäisten tai tietylle ajalle sijoittuvien palkanmaksuun vaikuttavien tapahtumien tallentaminen ja raportoiminen.
Päivätapahtumien avulla voidaan tallentaa työntekijäkohtaisesti päivittäin esim. poimitut mansikkakilot ja -kopat, tehdyt työtunnit, maksetut ennakot jne.

Kun työntekijälle lisätään palkanmaksu, ohjelma laskee palkanmaksun palkkakaudelle (kertymäajalle) kertyneet päivätapahtumat yhteen ja kirjaa ne valmiiksi palkkariveiksi palkanmaksulle.
Kaikkia tapahtumia ei ole järkevää syöttää päivätapahtumiin. Esimerkiksi työtunnit voi syöttää suoraan palkan kirjauksen yhteydessä, ellei halua seurata tehtyjä tunteja työkohteittain päivätapahtumissa.

Päivätapahtumiin pääsee palkanlaskennan pääikkunasta Päivätapahtumat-painikkeen kautta.

 

Päivätapahtumat -toiminnossa on käytössä

Tiedot löytyvät päivätapahtumien perustiedoista tai päänäkymän painikkeista.
Jos lisenssissä on vaaka-ominaisuus, perustiedoista löytyy valinta Vaakajärjestelmäasetukset.

Alla on kuvattu yksittäisen päivätapahtuman lisäys. Olemassa olevien päivätapahtumien tietoja voidaan muokata ryhmänä, siitä lisää voit lukea ohjeesta Päivätapahtumien ryhmämuokkaus.

 

Päivätapahtumien lisäys

Uusi tapahtuma lisätään päivätapahtumien päänäkymässä olevilla vasemman puolen vihreillä plus-painikkeilla. Kaksoisplus-painike kopioi valitun tapahtuman.

 

Päivätapahtuman pakollisia tietoja ovat päivämäärä, tapahtumalaji ja työntekijä.

Ohjelma hakee á-hinnan hinnastosta. Jos hintaa tapahtumalajille ei löydy hinnastosta, käytetään tapahtumalajin oletushintaa. Jos työntekijän Laskentatiedot-välilehdellä  Oletustuntipalkka-kohtaan on valittu ”Käytä päivätapahtuman kirjauksessa” ja lisättävään tapahtumalajiin on liitetty palkkalaji 1111 Tuntihinta, tapahtumalla käytetään työntekijän henkilökohtaista á-hintaa.

Voit muuttaa á-hintaa tarvittaessa (jolloin Lukitse-merkki ilmestyy). Muutettu hinta pysyy tämän tapahtuman hintana, vaikka hinnastossa tai tapahtumalajilla olisikin toinen hinta.

Huom. Jos tapahtuma on palkkaa vähentävä (esim. ravinnosta peritty korvaus tai palkkaennakko), niin á-hinnan pitää olla miinusmerkkinen.

Laatukorjaus -kentässä voit antaa prosenttimääräisen arvon, jolla tämän tapahtuman arvoa korjataan á-hinnan arvoon nähden. Negatiivinen prosentti vähentää á-hintaa.


Ryhmässä ”Tapahtuman tiedot” syötetään työntekijän kyseiseen tapahtumaan liittyvä määrä ja tapahtumalle kuuluva työntekijä. Työntekijän voit syöttää joko poimijanumerolla tai työntekijänumerolla (valitse haluamasi tapa kohdassa Perustiedot > Asetukset). Poimijanumerot voit määrittää työntekijälle Työntekijöiden ylläpidossa. Voit valita työntekijän myös alasvetovalikosta valitsemalla.

Määrän syöttämisen jälkeen voit lisätä uuden päivätapahtuman painamalla Lisää uusi. Kätevimmin saat syötettyä ja kuitattua tapahtumia Enter-näppäintä käyttämällä:

1. Syötä poimijanumero
2. Paina Enter
3. Syötä määrä
4. Paina Enter
5. Paina Enter (lisää tapahtuman)
6. Jos haluat syöttää lisää tapahtumia, jatka kohdasta 1. Jos haluat lopettaa tapahtumien syöttämisen, klikkaa OK viimeisen taphtuman tietojen syötön jälkeen.


Vaihtoehtoisen päivätapahtuman lisäyksen voit tehdä alemmalla lisäys-painikkeella.

Voit valita vapaasti kentät, joiden arvo kopioidaan edellisestä tapahtumasta ja muuttuvat kentät joihin kohdistin siirtyy, kun painetaan Enteriä.

Esim. samalle työntekijälle voidaan syöttää tunnit eri asiakkaille tehdyistä töistä ja eri päiville peräkkäin valitsemalla vain Päivämäärä-, Työkohde- ja Määrä -kentät muuttuviksi tiedoiksi.

Asetukset

Muokkaa valintoja -painikkeen avulla voit merkitä kentät, jotka ovat toistuvia. Valitsemattomat ovat kenttiä, joissa kohdistin liikkuu kun painetaan Enter tai Sarkain -näppäintä. Alla esimerkissä Päivämäärä, Työkohde (Kotipelto) ja Määrä ovat vaihtuvia eli syötettäviä kenttiä.

Tarkastelu / katselutila

Päivätapahtumalle, joka on kuitattu palkalle, on katselutila-ominaisuus.
Sen avulla voit tarkastella yksittäisen päivätapahtuman tietoja, mutta et voi muokata niitä.