Tietojen vienti Päivätapahtumista tiedostoon


Tiedot voi viedä Päivätapahtumat-päänäkymässä Perustiedot -> Tallenna -> Työntekijät/Tapahtumalajit/Työkohteet -toiminnolla.

 

Tallenna-toiminnolla käyttäjän valitsemat tiedot tallentuu csv-muotoiseen tiedostoon.

Tiedostoista saa arvot eri sarakkeiden kenttiin, jos tuodaan omasta csv-tiedostosta tapahtumia päivätapahtumiin.

 

Tapahtumalajeissa ja työkohteissa NUMERO-kentän arvo vastaa tuotavan csv-tiedoston TAPAHTUMALAJI ja TYOKOHDE -kenttien arvoja. Näiden perusteella kohdistetaan ohjelmassa oikeille tapahtumalajille ja työkohteelle.

 

Tuotava tiedosto: