Työntekijän laskentatiedot


Työntekijän Laskentatiedot-välilehdellä ylläpidetään työntekijän palkalaskentaa ohjaavia sosiaalivakuutuksen asetuksia, palkkalaskelman oletusarvoja ja palkkamallia sekä ennakonpidätyksen laskentaa ohjaavia verokortin tietoja.

Muut laskentatiedot ja oletukset

Työntekijän sosiaalivakuuttamisen asetukset sisältävät eläkevakuutuksen, työttömyysvakuutuksen, työntekijän sairausvakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen asetukset.  Kenttien valinnat ohjaavat lisättävään palkkaan liitettäviä sosiaaalivakuuttamisen tietoja ja vakuuttamisen poikkeustilanteita. Koska tiedot kopioituvat palkalle lisäysvaiheessa, ei työntekijän laskentatiedoissa tehdyt muutokset vaikuta ennen tehtyä muutosta lisättyihin palkkoihin. Jos työnantaja tekee uuden Tyel-vakuutussopimuksen tai uuden tapaturmavakuutusopimuksen, tulee uusi sopimus valita työntekijälle Laskentatiedot-sivulla, kun palkkoja ensimmäisen kerran kirjataan uuden sopimuksen alaiseksi.

  • Valitse työntekijän Eläkevakuutus. Tyel-vakuutus valitaan työntekijälle, josta menee normaali työntekijän eläkemaksu. MYEL ja YEL-vakuutetuista ohjelma ei laske työeläkemaksua. Ohjelma osaa tarkistaa henkilötunnuksen tai syntymäajan perusteella pidätetäänkö työntekijältä TyEL vaikka se olisi valittu alle 17 vuotiaalle tai yli 68 vuotiaalle. Jos suomalainen tulonsaaja ei ole Tyel-, YEL- tai MYEL-vakuutettu, valitaan Ei vakuuttamisvelvollisuutta. Jos ulkomaalainen työntejä on eläkevakuutettu omassa asuinvaltiossaan ja hänellä on A1-todistus tai sosiaaliturvaa koskeva sopimus, valitaan Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin.
  • Tyel-vakuutus-kentässä valitaan mihin Tyel-vakuutussopimukseen työntekijä kuuluu.  Tyel-vakuutussopimuksen lisäys ja muokkaus tehdään ennen työntekijöiden lisäystä valinnasta Perustiedot -> Tyel-vakuutukset.
  • Työttömyysvakuutus-kentässä valitaan yleensä Palkansaaja tai Osaomistaja (Osaomistaja, joka on Tyel-vakuutettu). Ohjelma osaa tarkistaa henkilötunnuksen perusteella pidätetäänkö työntekijältä TVR-maksu, vaikka se olisi valittu alle 17 vuotiaalle tai yli 65 vuotiaalle. Jos suomalainen tulonsaaja ei kuulu työttömyysvakuutuksen piiriin (YEL- tai MYEL-vakuutettu tai tulonsaaja on yritys) valitaan Ei vakuuttamisvelvollisuutta.  Jos tulonsaaja on työantajayrityksen Osaomistaja, työttömyysvakuutusmaksu-prosentti on pienempi. Osaomistajalle on tämän valinnan lisäksi valittava Henkilö- ja yhteystiedot-välilehdellä Lisätieto-kentässä Osaomistaja. Jos ulkomaalainen työntekijä ei kuulu suomen työttömyysvakuutuksen piiriin ( kolmansista maista tuleva kausityöntekijä, työntekijällä A1-todistus tai sosiaaliturvasopimus), valitaan Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin.
  • Sairausvakuutus. Useimmissa tilanteissa työntekijä on Vakuutettu Suomessa. Ulkomaalainen alle 4 kk Suomessa työskentelevä valitaan Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin.
  • Tapaturmavakuutus valitaan yleensä Vakuutettu Suomessa. YEL-  ja MYEL-vakuutetut sekä yritykset valitaan Ei vakuuttamisvelvollisuutta. Tapaturmavakuutussopimus-kentässä valitaan yrityksen käytössä oleva sopimus. Sopimuksia voit lisätä ja ylläpitää napsauttamalla […]-muokkaus.

Palkkamalli-kenttään voi valita työntekijällä käytettävän palkkamallin. Palkkamallien lisäyksen voi tehdä palkankirjauksen yhteydessä tai Perustiedot -> Palkkamallit kohdassa. Jos palkkamalli on valittu käyttöön, palkankirjaukseen tulee automaattisesti palkkamallin mukaiset palkkarivit. Palkkamallia suositellaan käytettävän, jos palkka on samankaltainen jokaisessa palkanmaksussa.

Oletuslomakorvaus-valinta tuo jokaiselle palkalle valmiiksi valitun lomakorvauksen palkkarivin. Valintaa käytetään, jos jokaisen palkanmaksun yhteydessä maksetaan lomakorvaus.

Oletustuntipalkka-kentän arvoa käytetään oletuksena palkanmaksussa.