Palkansaajat


Työntekijät

Palkansaaja (Työntekijä) voi olla luonnollinen henkilö, yritys tai muu organisaatio. Tulorekisterissä näistä käytetään nimitystä Tulonsaaja. Työntekijät tai muut tulonsaajat ylläpidetään Perustiedot-valikossa valitsemalla Perustiedot -> Työntekijät. Listanäkymässä voi selata, suodattaa, lisätä ja muokata työntekijöitä tai tulonsaajia.

 -painikkeella lisätään työntekijä
 – painikkeella muokataan työntekijän tietoja
 -painikkeella poistetaan työntekijän tiedot

Työntekijästä tulee antaa tunniste ja yhteystietojen lisäksi työsuhteeseen (palvelussuhteeseen) liittyvät tiedot, sosiaalivakuuttamista koskevat tiedot ja ennakonpidätyksen tiedot (Verokortti).

Katso näistä tarkemmat ohjeet oikealla olevista linkeistä.