Työntekijän henkilö-, yhteys- ja palvelussuhdetiedot


Henkilö- ja yhteystiedot -välilehti

Lomakkeella ylläpidetään työntekijän henkilötiedot sekä työsuhteen tai palvelussuhteen tiedot. Työntekijän yhteystietoja ja työsuhteen tietoja voi tarvittaessa muuttaa, vaikka työntekijälle olisi jo maksettu palkkoja. Työsuhteen muuttuneet tiedot vaikuttavat muutoksen jälkeen lisättäviin palkkoihin, joten ne eivät vaikuta jo kirjattuihin palkkoihin.

Työntekijänumero on järjestelmän antama seuraava vapaa numero, joka yksilöi työntekijän/tulonsaajan palkanlaskentaohjelmassa.

Työntekijän/Tulonsaajan tunnuksen (tai yrityksen y-tunnuksen) tyyppi täytyy valita alasvetovalikosta.

  • Yritys tai yhteisö, jos käytetään y-tunnusta. Esim. jos maksetaan työkorvausta ennakkoperintärekisterissä olevalle yrittäjälle.
  • Suomalainen henkilötunnus suomalaisille työntekijöille sekä ulkomaalaisille Suomessa yli 6 kuukautta työskenteleville. Suomalainen henkilötunnus valitaan myös rajoitetusti verovelvolliselle ulkomaalaiselle, jotka ovat hakeutuneeta progressiiviseen verotukseen (ennakonpidätys lähdeveron sijasta).
  • Ei suomalaista henkilötunnusta  ulkomaisille työntekijöille, jotka työskentelevät Suomessa alle 6 kuukautta, ovat lähdeveron piirissä, eivätkä ole hakeneet suomalaista henkilötunnusta. Tällöin on syötettävä henkilön syntymäaika pakollisena tietona.

Henkilötunnus-kentässä syötetään valitun tunnuksen tyypin mukaisesti joko suomalainen henkilötunnus, suomalainen Y-tunnus tai ulkomaalaisen henkilön syntymäaika muodossa ppkkvvvv.

Aloittanut-kenttään työsuhteen alkamispäivä. Palkkakausi ei voi alkaa ennen alkamispäivää.  Lopettanut-kenttään laitetaan työsuhteen loppumispäivä sen jälkeen, kun kaikki palkat työntekijälle on maksettu.

Tulorekisteri-ilmoittaminen vaatii, että työsuhteessa olevalle työntekijälle valitaan Työsuhteen kesto, Työsuhdetyyppi ja Ammattiluokka. Jos tulonsaaja on yritys tai toiminimi, jolle maksetaan työkorvausta tai jos tulonsaaja on henkilö, joka on YEL- tai MYEL-vakuutettu, Työsuhteen kestoksi valitaan Ei työsuhdetta. Jos tulonsaajalla ei ole työsuhdetta, Ammattiluokkaa ei tarvitse valita.

Ammattiluokka-kentässä toimii suodattava haku. Syöttämällä kenttään esim ”kone” löytyy sellaiset ammattiluokat, joissa sana/merkkijono esiintyy.

Lisätieto annetaan tietyissä tilanteissa työntekijän tarkentavana tulorekisterin palkkatietoilmoitukselle. Samalle työtekijälle voi antaa 0 – 2 lisätietoa. Lisätieto tulee antaa, jos työntekijää koskee jokin alla olevan kuvan tilanne.

Jos palkansaaja on työnantajayrityksen osaomistaja, tulee valita Osaomistaja-lisätieto. Tällöin työttömyysvakuusmaksu määräytyy oikeilla perusteilla. Katso Osaomistajan määritelmä työttömyysvakuutusrahaston kotisivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/tyottomyysvakuusmaksut/tyottomyysvakuutusmaksuvelvollisuus/#osaomistaja

 

Suomalaiselle IBAN-tilinumerolle tulee BIC-koodi automaattisesti. Ulkomaalaiselle IBAN-tilinumerolle BIC-koodi täytyy syöttää käsin eikä sille ole automaattista tarkastusta.

Työntekijälle voi määrittää Poimijanumeron, jota käytetään esimerkiksi mansikanpoiminnassa. Poimijanumero toimii Päivätapahtumien syötössä hakuarvona, jolla liitetään työntekijä päivätapahtumalle. Sama poimijanumero ei voi olla samanaikaisesti kahdella työntekijällä. Jos työntekijä lähtee pois ja häneltä vapautuu poimijanumero, se voidaan vaihtaa uudelle työntekijälle.

Välitystapa valitaan millä tavalla palkkalaskelma toimitetaan työntekijälle oletusarvoisesti. Välitystapa voi olla Paperi tai Sähköposti/PDF. Valittu välitystapa tulee palkankirjauksessa palkalle. Kun on valittu Sähköposti, palkkalaskelma voidaan lähettää suoraan ohjelmasta sähköpostilla (Palkanlaskenta Plus-versiossa). Jos välitystapa on Sähköposti/PDF,  työntekijän Sähköpostiosoite on pakollinen tieto.

Ulkomaalainen työntekijä

Ulkomaalaisille työntekijöille valitaan Asuinvaltio. Jos valtio on muu kuin Suomi, henkilön asuinvaltion osoitetiedot  ovat pakolliset. Myös henkilön asuinvaltion myöntämä henkilötunnus ja TIN-verotunniste tulisi antaa, mikäli ne ovat tiedossa. Jos ulkomaalaiselle henkilölle ei ole suomalaista henkilötunnusta, tulee henkilön syntymäaika ja sukupuoli syöttää.