Verokortti ja ennakonpidätyksen tiedot


Työntekijöiden verokorttitiedot voidaan syöttää manuaalisesti tai ne voidaan saada suoraan ohjelmaan työntekijöille automaattisesti Verohallinnon muodostamasta aineistosta niille työntekijöille, joille on tehty ennakonpidätystietojen suorasiirtopyyntö.

Lue tästä tarkemmin ohje, kuin voit tilata verokortit Verohallinnosta suoraan ohjelmasta.

 

Verokorttitietojen syöttö manuaalisesti

Verokorttien ylläpito suoritetaan Työntekijän Laskentatiedot-välilehdellä. ( Perustiedot > Työntekijät )

Vuodesta 2019 lähtien on käytössä vain vuosiansiorajaan perustuva verokortti, jossa on perusprosentti ja lisäprosentti. Rajoitetusti verovelvolliselle käytetään lähdeveron pidätykseen annettua verokorttia, mikäli työntekijä ei ole hakeutunut progressiiviseen verotukseen. Ennakonpidätyksen toimittamisen muuttuminen vuodesta 2019 lähtien mahdollistaa samalle palkkakaudelle useamman kuin yhden palkkalaskelman.

Verokortit-osassa näkyy kaikki työntekijälle syötetyt verokortit. Työkalupainikkeilla voi lisätä uuden verokortin sekä kopioida, muokata tai poistaa kohdalla olevan verokortin. Voimassa-sarakkeessa näkyy päivämäärä, milloin verokortin voimassaolo alkaa.

 

Verokortin muokkaus -ikkuna

Voimassa alkaen -kenttään syötetään päivämäärä, mistä alkaen verokortti on voimassa. Päivämäärää ei voi myöhemmin muuttaa. Jos päivämäärä on virheellinen ja ko. verokortille ei ole kirjattuja palkkoja, verokortin voi poistaa ja sen jälkeen lisätä uuden oikealla päivämäärällä. Voimassa alkaen-kenttä vaikuttaa palkan lisäyksessä siten, että ohjelma käyttää uusinta voimassa olevaa verokorttia, joka on voimassa palkanmaksupäivänä (=Palkkapäivä).

Voimassa alkaen -kenttään syötetään päivämäärä, mistä alkaen verokortti on voimassa. Päivämäärää ei voi myöhemmin muuttaa. Jos päivämäärä on virheellinen ja ko. verokortille ei ole kirjattuja palkkoja, verokortin voi poistaa ja sen jälkeen lisätä uuden oikealla päivämäärällä. Voimassa alkaen-kenttä vaikuttaa palkan lisäyksessä siten, että ohjelma käyttää uusinta voimassa olevaa verokorttia, joka on voimassa palkanmaksupäivänä (=Palkkapäivä).

Jos työntekijällä on maksettua palkkaa muiden työnantajien toimesta, syötetään näiden palkkojen yhteissumma kenttään Ennakonpidätyksen alainen palkka ennen tätä työsuhdetta. Summa lasketaan vuodelta kertyneeseen palkkasummaan, kun ennakonpidätyksen alaista palkkaa (EPA) verrataan vuositulorajaan.

(Suorituslaji-valintaa ei ole enää vuodesta 2019 lähtien.  Aikaisemmilla vuosilla Suomalaisella työntekijällä suorituslaji on yleensä P Palkka päätoimesta tai 1 Palkka sivutoimesta. Lähdeveron alaiset palkat suorituslajille A1 tai progressiiviseen verotukseen hakeutuneilla AR. Kausikohtainen pidätyksen laskenta poistuu v. 2019 lähtien)

Vuositulorajaan perustuva laskenta

Syötä perusprosentti ja  raja/vuosi kenttään verokortilla annettu tuloraja. Syötä lisäprosentti.

Jos muutosverokortilla on vain yksi ennakonpidätysprosentti ilman tulorajaa, syötetään pidätysprosentti Perusprosentti -kenttään. Tällöin ennakonpidätys lasketaan aina Perusprosentti -kenttään annetulla prosentilla.

Ulkomaalainen rajoitetusti verovelvollinen

Alle kuusi kuukautta työssä Suomessa oleville työntekijöille verottaja antaa lähdeverokortin. Näiden työntekijöiden palkoista pidätetään kiinteä lähdevero (35% v. 2018). Jos ulkomaalainen työntekijä on hakeutunut progressiiviseen verotukseen,  valitaan sitä koskeva valintamerkki. Tällöin palkasta pidätetään lähdeveron sijasta ennakonpidätys.