Palkan lisääminen


Palkan lisääminen

Ennen kuin palkkoja lisätään, on varmistettava, että kaikki perustiedot on syötetty ohjaus- ja laskentatietoihin sekä työntekijän tietoihin.

Palkkojen lisäys () , muokkaaminen () ja poistaminen () tehdään palkanlaskennan pääikkunassa.

Palkan voi lisätä yhdelle palkansaajalle kerrallaan tai valituille (valintamerkki oikeaan puoleinen sarake) palkansaajille. Palkalle annetaan palkkakausi, jolta palkka on kertynyt.  Palkkakautta voi muokata lisäysikkunassa, mutta ei enää palkalla, joten on tärkeä antaa aikaväli oikein lisäysvaiheessa.

Työntekijät -listassa voi suodattaa työntekijöiden listaa.

Ajalta -kohtaan lisätään ko. palkan palkkakausi tai kertymäaika.  (Jos työntekijälle on syötetty päivätapahtumia, joiden tapahtumalaji on liitetty palkkalajille, myös niiden tiedot haetaan palkanmaksulle tässä annetulta aikaväliltä.) Vuodesta 2019 lähtien työntekijän samalle palkkakaudelle voi tarvittaessa kirjata useita palkkalaskelmia.

Palkkapäivä -kohtaan annetaan päivä, jolloin palkka tulee olla työntekijän tilillä tai käytettävissä (palkan veloituspäivä on palkkapäivää edeltävä pankkipäivä).

OK suorittaa palkan lisäyksen valitulle tai valituille työntekijöille. Palkan kirjaus-ikkunassa syötetään palkkarivit, luontoisedut, korvaukset ja pidätykset.
Katso ohje palkan kirjaamisesta.