Palkkalaskelman ylläpito ja muokkaus


Palkan lisäys suoritetaan ohjelman pääikkunassa. Katso ohje palkan lisäämisestä.


Palkkalaskelman muokkaus

Palkankirjaus-ikkunassa lisätään palkkalaskelman rivit. Palkkapäivän muutos on mahdollista, mikäli palkkaa ei ole vielä ilmoitettu tulorekisteriin.

 


Palkkarivien lisäys ja muokkaus

Lisää palkkarivi [+]-painikkeella Avautuvasta ikkunasta valitaan haluttu palkkalaji. Hakutoiminolla voi hakea  palkkalajia esim. nimen tai palkkalajin perusteella. Valinta kopioituu palkkariviksi. Palkkariville syötetään Määrä, tarvittaessa Yksikkö, Á-hinta ja Kerroin-%. Rivin Yhteensä-summa summautuu omiin kohtiin palkalajista riippuen.

Palkat ja muut tulot -välilehdelle syötetään ennakonpidätyksen alaiseen (tai lähdeveron alaiseen) palkkaan summattavat erät, joita ovat erilaiset rahapalkat, palkkiot, luontoisetujen veronalainen arvo, työkorvaus ja vähennykset ennen ennakonpidätystä (mm. moottorisahavähennys ja ulkomaalaisen työntekijän vähennys).

Vähennykset ja kulukorvaukset -välilehdelle  syötetään kaikki muut palkanmaksuun liittyvät erät, kuten verovapaat matkakustannusten korvaukset, luontoisedusta perityt rahakorvaukset, muut nettopalkasta vähennettävät erät jne.

Huomio! Tulorekisteri ei hyväksy negatiivia tulolajajin summia. Älä siis syötä Tulo-palkkalajille negatiivisia summia. Vähennyksissä ja kulukorvauksissa ei myöskään saa syöttää vastakkaismerkkisiä arvoja. Katso esimerkki

Poikkeuksina on Vähennys ennen ennakonpidätystä, Ulkomaalaisen lähdeverovähennys, ja pidätyksiä korjaavat palkkalajit, joille voi syöttää vastakkaismerkkisiä määriä ja summia.

Huomio! Palkkaennakkoa ei saa enään käyttää tulorekisteriaikana. Jos maksatte palkkaa ennakkoon, on se kirjattava suoraan soveltuvalle palkkalajille kuten kuukausipalkka, tuntipalkka, urakkapalkka tms. Koska palkkaennakkoa ei makseta, ei voi myöskään pidättää maksettua ennakkoa nettopalkasta. Katso matkakorvauksista ja niiden ennakoista.

 

Palkasta laskettavat pidätykset (Kiinteät vähennykset) ja niiden korjaaminen

Ohjelma laskee Vähennykset ja kulukorvaukset -välilehdelle automaattisesti ennakonpidätyksen, lähdeveron, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, ulkomaalaisen sv-maksun ja luontoisetujen vastapalkkalajit. Näitä rivejä käyttäjä ei voi muokata suoraan. Tarvittaessa korjausta/oikaisua laskennallisiin pidätyksiin, lisätään uusi palkkarivi ja valitaan sille korjattavan pidätyksen korjauspalkkalaji. Korjauspalkkalajin riviä voi muokata syöttämällä Määrä-kenttään lisäävänä +1 ja vähentävänä -1 sekä Á-hintaan korjattava määrä. Lisätty korjausrivi oikaisee palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin ilmoitettavaa pidätystä. Pidätyksien korjauksessa käytettävät palkkalajit ovat:
8111 Ennakonpidätyksen korjaus
8221 Työntekijän eläkemaksun korjaus
8321 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksun korjaus

 

Palkan hyväksyminen

Palkan hyväksyminen tarkoittaa, että kaikki palkan maksamista ja ilmoittamista varten tarvittavat tiedot on syötetty ja laskelma on oikein.
Palkan voi hyväksyä -painikkeella. Hyväksytty-vaiheessa olevaa palkkaa ei voi suoraan muokata. Katso palkan korjaaminen jäljempänä tässä ohjeessa.

 

Päivätapahtumiin kirjatut tapahtumat kertyvät palkkalaskelmalle

Päivätapahtumiin syötetyt palkat ja perityt korvaukset tai ennakot tulevat automaattisesti palkanmaksuun omina riveinä. Päivätapahtumien siirrossa määräksi tulee tapahtumalajikohtainen määrä yhteensä ja yksikköhinta lasketaan pyöristettynä kolmelle desimaalille. Yksikköhinnan pyöristys voi aiheuttaa suurilla määrätiedoilla palkkariveille muutamien senttien eroja päivätapahtumaraporttiin verrattuna.

 

Palkan korjaaminen

Jos palkkaa tarvitsee korjata, palkan voi muuttaa Kesken-tilaan -painikkeella. Tilanmuutosta pitää käyttää harkiten, sillä  se mahdollistaa muutoksen tekemisen aikaisemmin tehdylle ja hyväksytylle palkalle. Myös ennakonpidätyksen laskenta tehdään uudelleen.

Palkan muuttaminen voi vaikuttaa TyEL-, TVR-, ennakonpidätys- ja sairausvakuutusmaksuihin. Tarkista ja korjaa tarvittaessa, sekä lähetä korvaava ilmoitus,  jos palkan tulorekisterivaihe oli Voimassa ennen muutosta. Katso ohje ilmoituksen lähetyksestä ja korvaasta ilmoituksesta.

Ilmoituksen mitätöinti

Jos palkka on jo ilmoitettu tulorekisteriin, mutta huomataan että ilmoitetun palkkakauden aikaväli oli virheellinen tai palkkapäivä oli virheellinen. Tällöin tulee arvioida, pitääkö palkka ilmoittaa oikealla palkkakauden aikavälillä.  On myös useita muita tilanteita, jolloin jo annettua ilmoitusta ei voi korjata kovaavalla ilmoituksella, vaan on tehtävä virheellisen ilmoituksen mitätöinti ja annettava uusi ilmoitus. Katso lisätietoja tulorekisterin ohjeesta Tietojen mitätöinti

Jos päätät korjata tilannetta, on suoritettava palkan Mitätöinti

  • Suorita palkkatietoilmoituksen mitätöinti tulorekisterin asiointiliittymässä.
  • Poista mitätöityä ilmoitusta vastaava palkka palkanlaskennasta
  • Kirjaa palkka uudelleen oikeilla tiedoilla
  • Lähetä kyseinen palkka uutena ilmoituksena.

 

Luontoisetujen kirjaaminen

Luontoisedut eivät ole rahapalkkaa, mutta ne ovat työntekijälle veronalaista tuloa. Katso näistä ja perityistä korvauksista erillinen ohje oikean reunan linkistä.