Palkkatietoilmoituksen muodostus ja lähetys tulorekisteriin


Palkanlaskenta Plus-tuotteessa on käytössä suora yhteys tulorekisteriin, kun ohjelmaan on noudettu tulorekisterin varmenne.
Katso ohje tulorekisterin varmenteesta

Jos varmennetta ei ole noudettu, on Palkanlaskenta Plus-tuotteessa mahdollista muodostaa erillinen siirtotiedosto, ja sen jälkeen lähettää tulorekisteriin tulorekisterin latauspalvelussa.

Ilmoituksen lähetys suoralla yhteydellä

Palkkatietoilmoituksen voi lähettää palkoista, joiden palkan Vaihe on Hyväksytty tai Maksettu  sekä Tulorekisterivaihe on Ei lähetetty. Ilmoituksen voi lähettää Palkanlaskennan pääikkunasta tai yksittäisen palkkatietoilmoituksen Palkan muokkaus-ikkunasta.  Palkanlaskennan pääikkunassa voi valita useiden palkkalaskelmien palkkatietoilmoitukset samassa aineistossa kerralla lähetettäväksi.

Tulorekisterivaiheet

  • Ei lähetetty – Ilmoitusta ei ole lähetetty tai aikaisemmin voimassa olevan ilmoituksen vaihe on vaihdettu korvaavan ilmoituksen tekemiseksi.
  • Käsittelyssä – Ilmoitus on lähetetty onnistuneesti tulorekisteriin, mutta ilmoituksen käsittelystä ei ole vielä palautetta noudettu.
  • Voimassa – Ilmoitus on lähetetty onnistuneesti ja käsittely on hyväksytty, jolloin ilmoitusvevoite on suoritettu.
  • Hylätty – käsittelyssä Ilmoituksessa on ollut virheitä ja palautteessa on tullut tieto ilmenneestä virheestä. Virhe on korjattava ja ilmoitus lähetettäv uudestaan.
  • Mitätöity – Jo voimassa oleva ilmotus on mitätöity. Tarvittaessa palkka on muodostettava uudestaan ja palkkatietoilmoitus lähettävä uudelleen.
  • Muodostettu – Kun varmennetta ei ole käytössä ja on muodostettu palkkatietoilmoituksen siirtotiedosto.

Palkkatietoilmoituksen lähettäminen tai  palautteen nouto käynnistetään painikkeesta   .

Valinta Ilmoita valitut palkat tulorekisteriin avaa Lähetys-toiminnon.

Lähetä muodostaa palkkatietoilmoituksen ja lähettää sen suoralla yhteydellä tulorekisteriin. Ohjelma kysyy varmenteen Käyttösalasanan tässä vaiheessa. Annettu käyttösalasana pitää varmenteen käytettävissä seuraavat 24h, vaikka välillä kävisi pois ohjelmasta. 24 h ajan ylityttyä edellisestä käyttösalasanan antamisesta, ohjelma pyytää sen uudelleen. Lähetyksen jälkeen Tulorekisterivaihe muuttuu vaiheeseen Käsittelyssä.

Käsittelypalautteen nouto

Tulorekisteri käsittelee ilmoituksen pienllä viivellä, joten palaute on noudettava erikseen. Käsittelypalautteen voi noutaa arviolta noin minuutin sisällä lähettämisestä riippuen palvelun kuormituksen tilanteesta.

Nouto käynnistetään Tulorekisteri-painikkeesta   Palkanlaskennan pääikkunassa. Nouto pyytää palautteen kaikista Käsittelyssä olevista palkoista samalla kerralla, eikä palkkoja tarvitse merkitä erikseen. Nouto muuttaa Tulorekisterivaiheen onnistuneen käsittelypalautteen perusteella Voimassa-vaiheeksi. Uutena annettu ilmoitus on silloin tulorekisterissä versiona 1.  

Aikaisemmin lähetyn palkkatietoilmoituksen korjaaminen korvaavalla ilmoituksella

Kun palkkatieotoilmoituksen jälkeen havaitaan virhe tulonsaajan tai palkan perusteiden tiedoissa tai niistä lasketuissa perintäarvoissa, tulee tehdä korjaus ilman aiheetonta viivettä. Korjaus tehdään korjaamalla tulonsaajan tai palkan tietoja ja lähettämällä korvaava ilmoitus, joka korvaa edellisen Voimassa olleen ilmoituksen. Tietyissä tilanteissa ei voi lähettää korvaavaa ilmoitusta, vaan ensin on tehtävä Voimassa olevan palkan Mitätöinti, ja sen jälkeen lähetettävä korjattu palkkailmoitus uutena ilmoituksena.

Korvaava ilmoitus

Kun halutaan tehdä korjaus Voimassa olevaan palkkaan, palkan vaihe on muutettava Kesken-vaiheeksi -painikkeella Palkan kirjaus-ikkunassa. Tällöin palkan vaihe muuttuu Kesken, mutta tulorekisterivaihe on edelleen Voimassa. Kun tarvittavat korjaukset on tehty, hyväksytään palkka  Hyväksytty-vaiheeseen. Tällöin tulorekisterivaiheeksi muuttuu Ei lähetetty. Tämän jälkeen voidaan tehdä uudelleen lähetetys. Hyväksytyn käsittelyn jälkeen palkan tulorekisterivaihe on Voimassa ja ilmotuksen versionumero kasvaa yhdellä.

Palkansaaja TyEL-vakuutustiedon korjaaminen
Jos TyEl-vakuutustieto on ilmoitettu palkkatietoilmoituksella väärin, niin tarkista korjauksen ohje tästä.