Kustannusten korvauksetTyöntekijälle työmatkasta maksetut verovapaat matkakustannusten korvaukset


Verovapaat matkakustannusten korvaukset kirjataan Vähennykset ja kulukorvaukset-välilehdelle. Verovapaita matkakustannusten korvauksia maksetaan työntekijän toimittaman matkalaskun perusteella. Kilometrikorvaukselle käytetään palkkalajia

6300 Km-korvaus.

Palkkalaji on liitetty tulolajille Kilometrikorvaus (verovapaa).Kilometrit on ilmoitettava tulorekisteriin. Syötä siis aina korvattava kilometrimäärä palkkarivin Määrä-kenttään ja kilometrin verovapaa korvausarvo Á-hinta-kenttään.


Rakennusalalla työntekijä kodin ja työkohteen väliset matkakulut kirjataan palkkalajilla 

6310 Rakennusalan matkakorvaus

Palkkalaji on liitetty tulolajille Kilometrikorvaus (verovapaa). Korvaus voi olla työehtosopimuksessa taulukossa määritetty päiväkorvaus, jolloin määränä käytetään korvattavien päivämatkojen määrää ja yksikköhintana taulukon päiväkorvauksen määrää.


Verovapaille päivärahoille on palkkalajit

6110 Kokopäiväraha
6120 Osapäiväraha
6130 Ulkomaan päiväraha
6140 Yömatkaraha
6200 Ateriakorvaus

Näistä Yömatkarahaa ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin ja siitä syystä Yömatkarahalle on tulolajiksi liitetty 999 Ei ilmoiteta tulorekisteriin.
Kirjaa  päivärahat siten, että palkkariville Määrä-kenttään korvattavien päivärahojen määrä ja Á-hinta-kenttään päivärahakorvauksen arvo.


Matkaliput, hotellilaskut ja muut vastaavat tositteelliset matkustamisekulut, jotka työntekijä on maksanut ja matkalaskulla laskuttanut tai muuten tilitettäväksi toimittanut, kirjataan palkkalajille 

6400 Matkakorvaus tositteellinen

Sitä ei ilmoiteta tulorekisteriin, joten se on liitetty tulolajille 999 Ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Matkaennakko

Jos työntekijälle maksetaan matkaennakkoa ja työntekijä toimittaa matkalaskun, jonka verovapaita kustannusten korvauksia kuitataan maksetulla ennakolla, syntyy velvollisuus ilmoittaa verovapaat matkakustannusten korvaukset tulorekisteriin siitä hetkestä, kun matkalasku on tehty työnantajalle. Palkkalaskelmalla matkaennakko  kirjataan palkkalajilla

5200 Ennakko

Ennakko kuittaa tilitettäviä korvauksia ja vähentää nettopalkkaa, siis työntekijälle palkanmaksulla maksettavaa määrää. Ennakkoa ei ilmoiteta tulorekisteriin.


Työntekijälle maksetut veronalaiset matkakustannusten korvaukset

Verohallinnon päätöksen yli maksettavat tai lievemmin perustein maksettavat matkakustannusten korvaukset katsotaan palkanluonteiseksi tuloksi. Veronalaisten matkakustannusten palkkalajirivit kirjataan Palkat ja muut tulot-välilehdelle.
Veronalainen osa kilometrikorvauksista kirjataan palkkalajilla

2161 Kilometrikorvaus (veronalainen)


Verohallinnon päätöstä lievemmin perustein maksetut päivärahat ovat palkanluonteista veronalaista tuloa ja kirjataan palkkalajilla

1368 Arkipyhä- aattotyö-, ym korvaukset ja lisät

Palkkalaji on liitetty tulolajiin Muu maksettu lisä, joka on myös sosiaalivakuutusmaksujen alainen.


Veronalainen kustannusten korvaus

Veronalaiset kustannusten korvaukset kirjataan Vähennykset ja kulukorvaukset-välilehdelle. Veronalaisia kustannusten korvauksia maksetaan työstä välittömästi syntyneistä kustannuksista. Näitä ovat kustannukset työvälineistä, materiaaleista ja tarvikkeista, joita työntekijä on itse hankkinut ja vähentää hankintakulut omassa verotuksessaan. Kirjaa korvaukset palkkalajeilla

6610 Työvälinekorvaus
6621 Muu veronalainen kustannusten korvaus

Kyseisistä palkkalajeista ei toimiteta ennakonpidätystä eikä ne ole sosiaalivakuutusmaksujen alaisia.