Palkkalajit


Palkkalajit

Ohjelman mukana tulee valmis palkkalajiluettelo. Ohjelman mukana tulleita palkkalajeja ei voi poistaa, ja muokkaus on rajoitettua virhetilanteiden välttämiseksi.
Palkkalajien avulla voi eritellä palkalle erityyppisiä palkkarivejä mm. tunti-, urakka- ja kuukausipalkka, päivärahat ja kilometrikorvaukset yms.
Vuoden 2019 alusta palkkalajit liitetään Tulorekisterin tulolajeille.

Huomio! Palkanlaskennan perusversiossa palkkalajeja ei voi muokata tai lisätä.

Palkkalajien ylläpito valitaan Perustiedot -> Palkkalajit valinnasta.

 

Ellei ohjelman mukana tulevista palkkalajeista löydy sopivaa palkkalajia, käyttäjä voi lisätä omia palkkalajeja.
Palkkalajin lisäys tapahtuu vihreällä plus-painikkeella, muokkaus kynän kuva -painikkeella ja poisto punaiselle rastilla.
Palkkalajia ei voi poistaa, jos sitä on käytetty palkoilla. Myöskään ohjelman mukana tulevia palkkalajeja ei voi poistaa.

 

 

Perustiedot -osiossa määritellään palkkalajin tyyppi. Tyyppi voi olla tulot, vähennykset tai lisäykset, kiinteät vähennykset, tekstirivi tai otsikko.
Yleisimmin tarve on lisätä tulo- tai vähennykset/lisäykset -tyyppisiä palkkalajeja.

Lisää/vähentää -valinnalla ohjataan onko palkkalaji palkkaa lisäävä vai vähentävä. Valinta vaikuttaa palkkarivillä yksikköhinnan etumerkkiin siten, että lisäävällä palkkalajilla yksikköhinta on plus-merkkinen ja vähentävällä palkkalajilla miinus-merkkinen.

Suosikki-kohdassa voi määritellä onko palkkalaji suosikki vai ei. Palkkalajien päänäkymässä voi suodattaa näkyviin vain suosikit, jolloin näkyy kaikki palkkalajit, joille on valittu Suosikki-kohtaan Kyllä. Palkkarivillä palkkalajin valinta-ikkunassa voi valintalistaan suodattaa vain suosikit tai kaikki palkkalajit.

Oletuksena kuittauksessa tarkoittaa, että kaikki palkkalajit, joilla on valinta Kyllä, tulee palkalle uuden palkan lisäyksessä. Jos työntekijällä on käytössä palkkamalli, oletuspalkkalajit eivät tule silloin uudelle palkalle.

 

Laskentasäännöt

Palkkalajin laskentasäännöt ohjaavat palkkarivin summasta laskettavia ennakonpidätystä ja sosiaalivakuutusmaksuja sekä työntekijältä pidätettäviä TyEL- ja TVR-maksuja. Esimerkiksi työntekijän tietoihin on määritelty, että hän kuuluu TyEL-vakuutuksen piiriin. Hänelle lisätään palkalle palkkalaji, jossa Eläkevakuutusmaksun alainen -kentässä on valinta Ei. Kyseiselle palkkalajille kirjatusta palkkarivin summasta ei mene TyEL-maksua, vaikka muista palkkariveistä menisikin.

Tulolaji

Tulolaji on palkkatietoilmoittamiseen liittyvä palkkarivikohtainen tieto tulorekisterille vuodesta 2019 lähtien. Ohjelman mukana toimitettaviin palkkalajeihin on liitetty tulolajit valmiiksi ja niitä ei voi muuttaa. Palkanlaskentaohjelma tekee palkkatietoilmoituksen tarkemmalla tasolla käyttäen ilmoituksilla täydentäviä tulolajeja. Palkkariville valittava palkkalaji  on siitä syystä tärkeää valita oikein.
Huomio! Jos olet lisännyt omia palkkalajeja ennen vuotta 2019, on niille valittava soveltuva tulolaji ennen kuin kirjaat palkkoja itse lisätylle palkkalajille.

(Vuosi-ilmoituskoodi ohjaa palkkalajille kirjatut palkat vuosi-ilmoitukselle. Kelpaa suorituslajille -valinta vaikuttaa siihen, mitä palkkalajeja on mahdollista lisätä palkalle. Suorituslaji on verokortin tieto. Nämä tiedot poistuvat vuodesta 2019 lähtien.)

Palkkalajin hinta on vuosikohtainen tieto. Hinta tulee oletusarvona lisättävälle palkkariville.

Tiliöinti ohjaa palkkalajin valitulle tilille kirjanpitosiirrossa tai tulostettavalle käsin kirjattavalle palkkatositteelle. Ellei kirjanpitotiliä ole annettu, siirrossa palkkalajille kirjattu summa jää siirtymättä tai tulostumatta tositteelle.

Käyttösäännöillä ohjataan mm. sitä, että voiko palkkalajia päivittää päivityksen yhdeydessä, jos tiedot ovat muuttuneet.