Fosforin tasaus


Fosforin tasaus koskee vain ympäristösitoumuksen tehneitä viljelijöitä. Fosforin tasauskaudet määritellään Esikasvi-välilehden alalaidassa. Lue lisää ohjeesta Esikasvi.

Fosforilannoitusta säädellään ja seurataan tarkasti. Viljelijä voi ylittää kasville määritetyn fosforilannoitustason, mutta ylitys on tasattava pois maksimissaan 5 vuoden mittaisen tasausjakson aikana. Tasausjakso voi olla myös lyhyempi kuin 5 vuotta ja se voidaan aloittaa myös fosforilannoituksen alituksella. Jos peruslohkolla on useita kasvulohkoja ja niiden alat vaihtelevat vuosittain, ja vain yhdellä kasvulohkolla fosforilannoitus ylittää sallitut normit, on tasauskausi varmuuden vuoksi hyvä laittaa voimaan kaikille peruslohkon kasvulohkoille samanaikaisesti. Tasausta käsitellään tällöin peruslohkokohtaisesti. Mikäli kasvulohko pysyy koko tasauskauden ajan paikallaan, niin tasaus voidaan käsitellä kasvulohkokohtaisesti.

Agrineuvoksessa fosforintasauskausi määritellään Esikasvi -välilehdellä. Jos esimerkiksi kasvukaudella 2021 ylität nurmen perustamisvaiheessa sallitun fosforilannoitustason, niin merkitse saman vuoden Esikasvilehdellä alasvetovalikosta vaihtoehto Kausi alkaa. Kun siirryt kasvukaudelle 2022 ja kopioit kasvulohkot edelliseltä kasvukaudelta, fosforintasauskausivalinnassa on automaattisesti merkintä ”2. vuosi”.

 

Voit seurata fosforintasausta kätevästi Tulosteet > Fosforin tasaus raportin avulla. Raportilla on punaisella värillä korostettu mahdolliset puutteet tai epäjohdonmukaisuudet lohkokirjanpidossa. Korjaa epäkohdat oma-aloitteisesti niin säästyt sanktioilta.

Perehdy tarkasti fosforintasauksen säännöksiin esim. Ruokaviraston sivuilta. Tasausta ei kannata pitää lohkoilla päällä varmuuden vuoksi, vaan vain tarvittaessa. Toisaalta fosforin ylitystä ei kannata vältelläkään, koska viljelyteknisesti se on suorastaan välttämätöntä ja tasauskauden käytön hallinta helpottaa lannoitevalintojen tekemistä.