Kirjanpidon päänäkymä


Kirjanpidon päänäkymän toiminnallisuuksia kuvataan tässä ohjeessa.

Kirjanpidon päänäkymää voi hyödyntää esimerkiksi käyttämällä erilaisia suodatuksia ja hakuja sekä lisäämällä tai poistamalla näkymän sarakkeita.

 

Tositteet-välilehti Kaikki valitun tilikauden tositteet tositelajeittain. Tositteiden lisäys ja muokkaus.

Tilannekuvaus-välilehti Tilikauden ja kirjauskauden tunnuslukuja pylväsdiagrammina tai lukuarvoina.

Vientirivien värit
Punainen Tositteen vientirivi on kirjattu selvittelytilille
Keltainen Tosite on merkattu


Valikoista

Toiminnot Sisältää muun muassa arvonlisäveroilmoitukset ja vertailutietojen syötön.
Tilikausi Siirrytään tilikaudelta toiselle, lisätään uusi tilikausi (STV), päätetään taseen alatilit, päätetään kuluva tilikausi.
Moduulit Siirrytään joustavasti ohjelmamoduulista toiseen, esimerkiksi kirjanpidosta palkanlaskentaan, ostoreskontraan tai laskutukseen ja takaisin.
Dokumentit Tänne tallentuu ohjelmassa muodostetut tiedostot, esimerkiksi arvonlisäveroilmoitukset ja tuloveroilmoitukset, sähköiset aineistot ja tositteiden liitteet. Kansioon voit itse lisätä erimuotoisia tiedostoja, kuten kuvia ja tekstitiedostoja. Dokumentteja voi ryhmitellä valitsemalla oletusryhmistä sopiva tai lisäämällä omia ryhmiä. Ohje ryhmien muokkaukseen tästä.


Suodatus ja haku


Kaikki tositelajit
Suodata näkymä tositelajeittain.
Kaikki Suodata tositteet valinnoilla Kaikki, Merkityt, Selvitettävät (kirjattu selvittelytilille).
Haku Suodattava haku kaikista sarakkeista yhdellä tai useammalla hakutekijällä.

Tyhjentää kaikki hakutekstit ja lajittelut ja palauttaa näkymän perustilaan.

Päivittää näkymän

Voit käyttää kaikkia kolmea valintaa samanaikaisesti tai jotakin niistä.
Esimerkiksi voit hakea kaikkien tositelajien tositteista hakutekijällä, johon kirjoitat Selite-kentän sisältämän sanan osan ja verollisen summan [neuvo 289]

Sarakeotsikkoa klikkaamalla tositteet järjestyvät nousevaan/laskevaan järjestykseen.


Sarakkeiden valinta

Voit valita, mitä sarakkeita päänäkymässä on ja mihin sarakkeisiin hakukentän kautta tehty haku kohdistuu.


Suodattimien ja hakutekstien tyhjennys

Tyhjentää kaikki hakutekstit ja lajittelut ja palauttaa näkymän perustilaan.