Hyvityslaskun lisääminen Lisää lasku-toiminnolla


Tämä lisäohje  on laadittu tilanteeseen, kun asiakkaalle hyvitetään vain osa jostakin veloituslaskusta tai hyvityslasku sisältää eri veloituslaskuihin perustuvaa hyvitettävää.

 

Hyvityslaskun työvaiheet:

  • Lisää Lisää lasku -painikkeella tai Laskutuksen päänäkymästä Insertillä uusi lasku hyvityslaskuksi.
  • Valitse Laskutusasiakas ja anna muut hyvityslaskun tiedot normaaliin tapaan.
  • Lisää uusi laskurivi, valitse tuote tai palvelu Tuoterekisteristä. Anna Määrä-kenttään hyvitettävä tuotteen tai palvelun määrä miinusmerkkisenä.
    Lisää kustakin hyvitettävästä tuotteesta tai palvelusta omat rivinsä.

 

Suoritustietojen lisääminen hyvitys- ja veloituslaskulle

Muista lisätä suoritus sekä hyvityslaskulle että (alkuperäiselle) veloituslaskulle manuaalisesti kirjaten.

 

Suoriteperusteinen kirjaustapa

 

Kirjaa hyvityslaskulle suoritus Suorituksen -välilehdellä Lisää-painikkeella.

kuvassa hyvityslaskun Suoritustieto.

 

kuvassa Veloituslasku, jolle hyvitys kohdistetaan.

 

Valitse Pankkitili-kohtaan Ei valintaa, koska rahasummaa ei ole palautettu asiakkaalle. Kirjanpidon tiliksi valitse Siirtyvät myyntis./selvittelyt tai jokin muu vastaava tili.

 

Kassaperusteinen kirjaustapa

 

Kirjaa hyvityslaskulle suoritus.

 

Lisäksi täytyy tehdä muutos Laskun vaiheeseen sille veloituslaskulle, jolle hyvityslaskun summa tai sen osa kohdistetaan. Veloituslaskulle lisätään uusi Laskurivi, jolla hyvitys käsitellään.

Tuoterekisteriin tulee lisätä Hyvitykselle tuote, minkä myyntitiliksi voi määritellä esimerkiksi ( 1991 /19941) Täsmäytykset -tilin. Á-hintaa ei kannata asettaa Tuoterekisteriin, koska se vaihtelee hyvitettävän laskun summan mukaan ja hyvityksen summa helpointa on syöttää laskurivillä.

 

Alla olevassa kuvassa vasemmalla veloituslasku, johon kohdistetaan hyvitys. Oikealla sama veloituslasku, johon on lisätty hyvitettävä summa omalle laskuriville.

Suoritukset-välilehdelle kirjataan asiakkaan maksama alkuperäistä veloituslaskun summaa vastaava summa suorituspäivän mukaisesti. Hyvityslaskun suorituspäivämäärä olisi hyvä olla sama päivämäärä kuin veloituslaskun suorituspäivämäärä.