Palkanmaksu ja maksujen lähettäminen pankkiin


Palkkojen maksaminen

Palkan voi kuitata maksetuksi käteisellä tai pankkitililtä.  Kun käytössäsi on WS-yhteys, voit muodostaa maksuaineiston palkoista ja lähettää pankkiin maksettavaksi suoraan ohjelmasta.  Vaihtoehtoisesti voit lähettää maksuaineiston verkkopankin aineistosiirrolla. Näistä kerrotaan alempana tässä ohjeessa.

Kun palkka on kuitattu maksetuksi, palkan vaihe on Maksettu.

Ohjaustiedoissa määritellään käteismaksutili (Ohjaustiedot -> Maksutilit -> Käteismaksutili). Pankkitilille määritellään kirjanpidon tili pankkitilin tiedoissa (Perustiedot -> Yrityksen perustiedot -> Perustiedot -> Pankkitilit).

 

1. Palkkojen kuittaaminen maksetuksi kun maksatus suoritetaan verkkopankissa tai käteisellä

Yksittäisen palkan voi kuitata maksetuksi Palkankirjaus-ikkunassa

Palkka kuitataan  -panikkeella joko käteiskuittauksena tai pankkitililtä

Käteiskuittauksessa maksupäivämäärä ja palkkapäivä voi olla sama päivä. Pankkitililtä maksettaessa palkkapäivä on maksupäivämäärää seuraava pankkipäivä.

Huomio! Kun kuittaat palkan pankkitiltä maksetuksi, kuukauden lopussa palkkapäivä siirtyy seuraavan kuukauden puolelle, jos maksupäivä (veloituspäivä) on kuukauden viimeinen päivä.

Palkkapäivä määrää mille kuukaudelle palkka kuuluu ilmoituksissa ja raporteissa.

Maksupäivämäärää käytetään kirjanpitosiirrossa tai kirjanpitotositteessa ja se on päivä, jolloin raha on veloitettu maksajan tililtä tai käteisenä kassasta.

 

Usean palkan kuittaaminen yhdellä kertaa

Palkanlaskennan päänäkymässä voi kuitata useampia palkkoja maksetuksi tarvitsematta avata jokaista palkkaa erikseen. Palkat, jotka halutaan maksaa, merkitään valintamerkillä palkan vasemalla puolella olevaan valintaruutuun.

Toiminto löytyy valinnasta Toiminnot -> Kuittaa palkkoja maksetuksi.

Kuittaa palkkoja maksetuksi-ikkunassa voidaan tarvittaessa muuttaa Pankkitiliä tai Käteismaksua palkkakohtaisesti. Mikäli Palkkapäivä poikkeaa palkalle aikaisemmin annetusta päivämäärästä, voidaan se vaihtaa todellisuutta vastaavaksi. Tällöin Palkkapäivän muutos päivittyy myös palkkalaskelman tietoihin.

Huomioitava pankkitililtä maksettaessa, että Palkkapäivä on Suorituspäivämäärää seuraava pankkipäivä. Ohjelma päivittää pankkipäivän automaattisesti kun Suorituspäivämäärä annetaan.


2. Maksuaineiston muodostaminen WS-yhteyttä tai pankin verkkopalvelun aineistosiirtoa varten

Ohjelmassa on tuki Sepa-maksuaineiston muodostamiseen kotimaan ja Sepa-alueen maksuihin.
Jotta voit käyttää sähköistä maksuaineistoa, tulee sinulla olla sopimus pankin kanssa maksuaineistosta. Jos haluat lähettää palkat maksatukseen suoraan palkanlaskentaohjelmasta tulee sinulla olla pankkien WS-yhteys sovittuna ohjelmaan ja pankkivarmenne käytössä. Katso tästä tarkemmin WS-yhteydestä.
Pankkitilin tiedoissa pitää olla määriteltynä Maksatustiedot ja Pankkiohjelma. Myös työntekijäillä pitää olla pankkitili määriteltynä ennen maksuaineiston luomista.

Palkkapäivä tarkoittaa päivämäärää, jolloin maksettava palkka tulee olla työntekijän tilillä. Veloituspäivä (Suorituspäivä) pitää olla palkkapäivää edeltävä pankkipäivä. Tämä kannattaa huomioida viikon- ja etenkin kuun vaihteessa.  Palkkapäivän osuessa perjantaille, veloituspäivä tulee olla torstai ja aineisto pankissa ennen torstain viimeistä maksatusajoa. Kuun vaihteessa, jos palkkapäivä halutaan kuluvalle kuukaudelle, tulee veloituspäivän olla kuun viimeistä pankkipäivää edeltävä päivä.

Maksuaineisto tehdään palkanlaskennan päänäkymässä valitsemalla palkat, jotka halutaan maksatukseen. Palkan tulee olla Hyväksytty-tilassa.

Maksuaineiston voi tehdä Pankki -> Maksuaineiston luonti.

Käytä maksukohtaista veloituspankkitiliä -valinta tarkoittaa, että veloitustili voi olla eri osalla tai jokaisella maksettavalla palkalla. Oletuksena veloituspankkitili on jokaisella palkalla sama. Pankkitili valitaan alavetovalikosta.

Käytä yhteistä veloituspankkitiliä -valinnalla voi päivittää kaikille palkoille saman veloitustilin.

Käytä maksukohtaista veloituspäivää -valinta ottaa veloituspäiväksi palkalle annetun palkkapäivää edellisen pankkipäivän edellyttäen, että pankkipäivä on tulevaisuudessa oleva päivä. Jos veloituspäiväksi halutaan kuluva päivä, palkkapäivä siirtyy seuraavaksi pankkipäiväksi.

Käytä yhteistä veloituspäivää -valinta muuttaa kaikkien maksatuksessa olevien palkkojen veloituspäiväksi annetun päivän (nykyisen tai tulevaisuudessa olevan päivän) ja palkkapäiväksi veloituspäivää seuraavan pankkipäivän.

Huomio!
Veloitus
– ja Palkkapäivä kannattaa huomioida varsinkin kuukauden lopussa, mille kuukaudelle palkan haluaa menevän esim. työnantajasuoritusten tiedoissa. Jos Veloituspäivä on perjantai, siirtyy Palkkapäivä seuraavalle pankkipäivälle joka on maanantai.


Palkkojen lähetys maksuun suoralla WS-yhteydellä

Kun käytössä on WS-yhteys, voit lähettää palkat maksuun suoraan ohjelmasta. Lähetys ja palautteiden tarkistaminen toimii samoin kuin ostolaskujen maksujen lähettäminen – katso ohje lähettämisestä tästä.

Palkkojen maksupalautteiden nouto on hyvä muistaa. Siitä löytyy ohje täältä.